logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Construction of Hybrid Energy Storage Systems – technical and safety aspects

dr inż. Krzysztof Rafał, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych
ORCID: 0000-0001-7502-9121
dr inż. Jacek Biskupski, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych
ORCID: 0000-0002-6264-2442
dr inż. Patryk Chaja, Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych
ORCID: 0000-0003-1820-4514
mgr inż. Marcin Kuźmiński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ORCID: 0000-0002-1309-1304

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.11
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule opisano podstawowe zagadnienia dotyczące systemów magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych technologii baterii elektrochemicznych. Scharakteryzowano kluczowe dostępne technologie pod kątem ich właściwości użytkowych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Szczegółowo scharakteryzowano aspekty bezpieczeństwa pożarowego magazynów opartych na technologii litowo-jonowej jako najbardziej popularnej technologii. Przedstawiono dyskusję wyników przeprowadzonych przez autorów doświadczeń z bateriami litowo-żelazowo-fosforanowymi.
Słowa kluczowe: magazyn energii; baterie litowo-jonowe; baterie przepływowe; bezpieczeństwo pożarowe.

Abstract. The paper describes fundamental aspects of the construction of energy storage systems using different battery technologies. Key technologies available on the market are characterized in terms of their functional properties and operational safety. Fire safety aspects are characterized in detail for the lithium-ion technology as the most common one. Tests with lithium-iron-phosphate batteries conducted by authors are discussed.
Keywords: energy storage system; lithium-ion battery; flow battery; fire safety.

Literatura
[1] European Association for Storage of Energy. Energy Storage Targets 20302050. Brussels, 2022.
[2] Hajiaghasi S, Salemnia A, Hamzeh M. Hybrid energy storage system for microgrids applications: Areview. Journal of Energy Storage. 2019; 21: 543 – 570.
[3] Tahir Y, Nadeem MF, Ahmed A, Khan IA, Qamar F. A Review on Hybrid Energy Storage Systems in Microgrids. 2020 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET). 2020: 1 – 7.
[4] Rafał K, Biskupski J, Bykuć S, Chaja P. Dynamic Voltage Regulation and Unbalance Compensation in a Low-Voltage Distribution Network Using Energy Storage System. Applied Sciences. 2022; 12(22): 11678.
[5] Rafał K, Grabowski P. Magazynowanie energii.Academia – magazyn PolskiejAkademii Nauk. 2022; 1(65): 34 – 40.
[6] Energy Response Solutions Inc. Energy Storage System Safety: Comparing Vanadium Redox Flow and Lithium-Ion Based Systems. South Glastonbury, 2017.
[7] Brzezińska D. Powstanie i rozwój inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Safety and Fire Technology. 2016; 42 (2): 141 – 149.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719 z późn. zm.).

Przyjęto do druku: 27.09.2022 r.

Materiały Budowlane 01/2023, strona 46-48 (spis treści >>)