logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Thermal insulation of thermal insulation materials in the context of positive energy buildings

dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-5570-2363
mgr inż. Jakub Sąsiadek, Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej
ORCID: 0000-0002-4152-878X
mgr inż. Katarzyna Rzeczkowska, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.08
Doniesienie naukowe

Streszczenie. Artykuł zawiera przegląd uzyskanych wyników pomiarów przewodności cieplnej styropianu grafitowego, styropianu standardowego w kropki, piany PUR, wełny mineralnej oraz poliuretanowej maty aerożelowej. Badania zostały przeprowadzone w aparacie Laser Comp FOX314 na próbkach wielkości ok. 30 x 30 x (10/2) cm i wykazały niewielkie odchylenia badanych wartości. Ponadto przedstawiono rozwiązanie umożliwiające zwiększenie izolacyjności ścian z pustką powietrzną, w istniejących budynkach, na bazie piany Cavipor.
Słowa kluczowe: izolacyjność termiczna; współczynnik lambda; budynki dodatnio energetyczne; emisja CO2;materiały izolacyjne.

Abstract. The article contains an overview of the obtained results of measurements of thermal conductivity of materials: graphite polystyrene, dotted standard polystyrene, PUR foam, mineral wool and polyurethane aerogel mat. The tests were carried out in the LaserComp FOX314 apparatus on samples of the size of approximately 30 x 30 x (10/2) cm. The research showed slight deviations fromthe tested values. Finally, a solution for increasing the insulation performance in existing buildings was presented – in the case of walls with an air cavity based on Cavipor foam.
Keywords: thermal insulation; lambda coefficient; positive energy buildings; CO2 emission; thermal insulation materials.

Literatura
[1] Ala-Juusela M, Rehman HU, Hukkalainen M, Reda F. Positive energy building definition with the framework, elements and challenges of the concept, Energies. 2021; 14 (19): 6260.
[2] Radomski B, Mróz T. The Methodology for Designing Residential Buildings with a Positive Energy Balance –Case Study, Energies. 2021; 14: 5162.
[3] Kumar GMS, Cao S. State-of-the-Art Review of Positive Energy Building and Community Systems. Energies. 2021; 14 (16): 1 – 54.
[4] Barrutieta X, Kolbasnikova A, Irulegi O, Hernández R. Energy balance and photovoltaic integration in positive energy buildings. Design and performance in built office case studies, Architectural Science Review. 2022.
[5] Hawila AAW, Pernetti R, Pozza C, Belleri A. Plus energy building: operational definition and assessment. Energy & Buildings. 2022; 265: 11069.
[6] Rzeczkowska K. Rozwiązania materiałowe i SMART w budownictwie energoefektywnym, Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Poznańska, Poznań. 2021.

Przyjęto do druku: 28.11.2022 r.

Materiały Budowlane 01/2023, strona 32-37 (spis treści >>)