logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Rozkłady termiczne przez aluminiowe, profilowe drzwi przeciwpożarowe w zależności od strony ekspozycji pożarowej

PhD Eng. Bartłomiej Sędłak, Building Research Institute, Fire Research Department
ORCID: 0000-0002-4715-6439
PhD Eng. Paweł Sulik, Building Research Institute, Fire Research Department
ORCID: 0000-0001-8050-8194

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.06
Original research paper

Abstract. Fire doors play a key role in the fulfilment of the requirement for ensuring efficient and safe evacuation in case of fire. In fire conditions, they are to form a barrier to fire, smoke and heat. Therefore, this type of items should be appropriately fire-rated with respect to fire integrity, fire insulation and smoke control. This article discusses the main aspects of heat flow stopping, i.e. fire insulation of hinged aluminum, profiled fire doors depending on the fire exposure side. The results were compared of temperature increase on aluminum profiles in the case of several types of fire doors with symmetrical cross- -sections of the profiles (two possible cases of fire exposure) and fire doors with asymmetrical cross-sections of the profiles (four fire cases possible). The items selected for each comparison were made in the same way in all respects, with the fire direction being the only difference.
Keywords: fire resistance; fire doors; insulation; glass panes; aluminum profiles.

Streszczenie. Drzwi przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w spełnieniu wymagania dotyczącego zapewnienia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru. W warunkach pożaru powinny stanowić barierę dla ognia, dymu i ciepła. Muszą więc mieć odpowiednią odporność pod względem szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności. W artykule omówiono główne aspekty wpływające na przepływ ciepła, tj. izolację ogniową aluminiowych, uchylnych, profilowych drzwi przeciwpożarowych w zależności od strony narażenia na ogień. Porównano wyniki wzrostu temperatury na profilach aluminiowych w przypadku kilku typów drzwi przeciwpożarowych o symetrycznych przekrojach profili (dwa możliwe przypadki narażenia na ogień) oraz drzwi przeciwpożarowych o niesymetrycznych przekrojach profili (cztery przypadki możliwego pożaru). Badane elementy do każdego porównania zostały wykonane w ten sam sposób, a jedyną różnicą był kierunek oddziaływania ognia.
Słowa kluczowe: odporność ogniowa; drzwi przeciwpożarowe; izolacja; szyby; profile aluminiowe.

References
[1] Glass RA, Rubin AI. „Fire safety for high-rise buildings”. DOI: 10.6028/NBS. BSS.115.
[2] Sassi S. et al. „Fire safety engineering applied to high-rise building facades”. DOI: 10.1051/matecconf/20164604002.
[3] Kwang Yin J. J. et al. „Preparation of Intumescent Fire Protective Coating for Fire Rated Timber Door”. DOI: 10.3390/coatings9110738.
[4] Sędłak B, Sulik P, Izydorczyk D. „Behaviour of Timber Doors in Fire Conditions”. DOI 10.1007/978-3-030- 41235-7_23.
[5] Ghazi Wakili K, Wullschleger L, Hugi E. „Thermal behaviour of a steel door frame subjected to the standard fire of ISO 834: Measurements, numerical simulation and parameter study”. DOI: 10.1016/j.firesaf.2007.11.003.
[6] Sędłak B, Sulik P. „Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru”. DOI: 10.15199/33.2018.07.03.
[7] Borowy A. „Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements”, in Požární Ochrana. 2014; pp. 15 – 17.
[8] Debuyser M. et al. „Behaviour of monolithic and laminated glass exposed to radiant heating”. DOI: 10.1016/j.conbuildmat. 2016.09.139.
[9] Laskowska Z, Borowy A. „Szyby w elementach o określonej odporności ogniowej”. Świat Szkła. 2015; 20 (12), pp. 10 – 15.
[10] Laskowska Z, Borowy A. (2016) „Szyby zespolone w elementach o określonej odporności ogniowej”. Świat Szkła. 2016; 21 (3), pp. 15 – 20, 28.
[11] Wang Y, Hu J. „Performance of laminated glazing under fire conditions”. DOI: 10.1016/j.compstruct.2019.110903.
[12] Wu M, Chow WK, Ni X. „Characterization and thermal degradation of protective layers in high-rating fire-resistant glass”. DOI: 10.1002/fam.2228.
[13] Zhan Y. et al. „Application and Integrity Evaluation of Monolithic Fire-resistant Glass”. DOI: 10.1016/j.proeng. 2011.04.702.
[14] Zieliński K. „Szkło ogniochronne”. Świat Szkła. 2008; 1: 9 – 11.
[15] Sędłak B, Sulik P, Garbacz A. „Fire resistance of aluminium glazed partitions depending on their height”, in Interflam 2019.
[16] Camin G, Lomakin S. „Intumescent materials”, in Horrocks, A. R. and Price, D. (eds) Fire Retardant Materials. Woodhead Publishing Limited. 2001; 318 – 335.

Accepted for publication: 20.10.2022 r. 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 23-26 (spis treści >>)