logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Design errors and execution defects as a cause of cracking of reinforced concrete flat roof slab constructed on a historic battery of coke ovens

dr inż. Krzysztof Koziński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0001-9165-1930

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.01
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń żelbetowej płyty stropodachu, wykonanej na zabytkowej baterii pieców koksowniczych. Wskutek rażących błędów projektowych i wykonawczych płyta zarysowała się na całej powierzchni. Przyjęte na etapie projektowania założenia nie spełniały podstawowych zasad i wymagań norm dotyczących tego typu konstrukcji. Błędy projektowe w trakcie budowy zostały spotęgowane wadami wykonawczymi. Próby iniekcji rys, jako docelowa naprawa płyty stropodachu, nie zostały zaakceptowane przez inwestora.
Słowa kluczowe: błędy projektowe; wady wykonawcze; rysy; płyta stropodachu.

Abstract. In the paper there is presented the analysis for causes of defects occurred for the reinforced concrete flat roof slab constructed on a historic battery of coke ovens. Due to glaring design and executional mistakes the slab was subjected to cracking over the entire surface. The assumptions made at the design stage did not satisfy the basic codes requirements and rules for design of such type of structure. Design errors were intensified by execution defects made while constructing the object. Attempts to inject cracks were not accepted by the investor as the ultimate repair method for the flat roof slab.
Keywords: design errors; execution defects; cracks; flat roof slab.

Literatura
[1] Ligęza W, Matysek P, Płachecki M. Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego. XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane – zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, s. 547 – 554, Szczecin-Międzyzdroje 2009.
[2] Ligęza W. Potencjalne obszary zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji przy modernizacji obiektów zabytkowych. Czasopismo Techniczne, Architektura Zeszyt 18, 8-A/2010: 251 – 258.
[3] Bednarz Ł, Opałka P. Propozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej. Materiały Budowlane. 2019; 3: 36 – 38.
[4] Płachecki M, Koziński K. Analiza przyczyn dwóch katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej. Inżynieria i Budownictwo. 2017; 7: 355 – 359.
[5] Czarnecki L. Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych. Materiały Budowlane. 2008; 9 (433): 20 – 24 i 26 – 27.

Przyjęto do druku: 22.12.2022 r.

 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 1-3 (spis treści >>)