logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Fabryka Styropianu ARBET (reklama)
Okładka II - OKNO-POL (reklama)
Okładka III - Grupa Kapitałowa STALPROFIL SA (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

K. KozińskiBłędy projektowe i wady wykonawcze przyczyną zarysowań konstrukcji żelbetowej płyty stropodachu na zabytkowej baterii pieców koksowniczych / Design errors and execution defects as a cause of cracking of reinforced concrete flat roof slab constructed on a historic battery of coke ovens ... 1-3
cytuj/citation: Krzysztof Koziński. 2023. Błędy projektowe i wady wykonawcze przyczyną zarysowań konstrukcji żelbetowej płyty stropodachu na zabytkowej baterii pieców koksowniczych. Materiały Budowlane 605 (1): 1-3. DOI: 10.15199/33.2023.01.01

J. Pasławski, K. Włoch-SurówkaBudownictwo modułowe w dostosowaniu do zmiennych wymagań na przykładzie dworców kolejowych / Modular construction in adapting to changing requirements on the example of railway stations ... 4-9
cytuj/citation: Jerzy Pasławski, Kamila Włoch-Surówka. 2023. Budownictwo modułowe w dostosowaniu do zmiennych wymagań na przykładzie dworców kolejowych. Materiały Budowlane 605 (1): 4-9. DOI: 10.15199/33.2023.01.02

D. Konstańczuk, D. Halicki, K. Kalinowska-Wichrowska, M. BołtrykWłaściwości fizyczno-mechaniczne autoklawizowanych kompozytów geopolimerowych / Physical and mechanical properties of autoclaved geopolymer composites ... 10-14
cytuj/citation: Dominika Konstańczuk, Dawid Halicki, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Michał Bołtryk. 2023. Właściwości fizyczno-mechaniczne autoklawizowanych kompozytów geopolimerowych. Materiały Budowlane 605 (1): 10-14. DOI: 10.15199/33.2023.01.03

J. PasławskiOd tradycyjnego do zwinnego zarządzania procesami budowlanymi – podejście multihybrydowe / From traditional to agile construction process management – multi-hybrid approach ... 15-19
cytuj/citation: Jerzy Pasławski. 2023. Od tradycyjnego do zwinnego zarządzania procesami budowlanymi – podejście multihybrydowe. Materiały Budowlane 605 (1): 15-19. DOI: 10.15199/33.2023.01.04

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

J. Szer, R. SekundaAwarie w remontowanych obiektach budowlanych / Construction accidents in renovated buildings ... 20-22
cytuj/citation: Jacek Szer, Radosław Sekunda. 2023. Awarie w remontowanych obiektach budowlanych. Materiały Budowlane 605 (1): 20-22. DOI: 10.15199/33.2023.01.05

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

B. Sędłak, P. SulikThermal distributions through profiled aluminum fire-resistant doors depending on the side of the fire exposure / Rozkłady termiczne przez aluminiowe, profilowe drzwi przeciwpożarowe w zależności od strony ekspozycji pożarowej ... 23-26
cytuj/citation: Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2023. Thermal distributions through profiled aluminum fire-resistant doors depending on the side of the fire exposure. Materiały Budowlane 605 (1): 23-26. DOI: 10.15199/33.2023.01.06

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE – TEMAT WYDANIA

W. Tuchowski, M. Rogala, K. Kurtz-Orecka, K. Gawdzińska, Z. MatuszakOcena właściwości przeciwpożarowych pian aluminiowych i aluminiowo-ceramicznych / Evaluation of fire properties of aluminum and aluminum-ceramic foams ... 27-31
cytuj/citation: Wojciech Tuchowski, Michał Rogala, Karolina Kurtz-Orecka, Katarzyna Gawdzińska, Zbigniew Matuszak. 2023. Ocena właściwości przeciwpożarowych pian aluminiowych i aluminiowo-ceramicznych. Materiały Budowlane 605 (1): 27-31. DOI: 10.15199/33.2023.01.07

J. Pasławski, J. Sąsiadek, K. RzeczkowskaIzolacyjność termiczna materiałów termoizolacyjnych w kontekście budownictwa dodatnio energetycznego / Thermal insulation of thermal insulation materials in the context of positive energy buildings ... 32-37
cytuj/citation: Jerzy Pasławski, Jakub Sąsiadek, Katarzyna Rzeczkowska. 2023. Izolacyjność termiczna materiałów termoizolacyjnych w kontekście budownictwa dodatnio energetycznego. Materiały Budowlane 605 (1): 32-37. DOI: 10.15199/33.2023.01.08

M. Gołębiewski, B. PietruszkaEfektywność energetyczna budynków wykonanych w technologii kompozytów wapienno-konopnych / Energy efficiency of buildings made in the hemp-lime composites technology ... 38-41
cytuj/citation: Michał Gołębiewski, Barbara Pietruszka. 2023. Efektywność energetyczna budynków wykonanych w technologii kompozytów wapienno-konopnych. Materiały Budowlane 605 (1): 38-41. DOI: 10.15199/33.2023.01.09

A. Kaliszuk-Wietecka, M. MuchorowskaFort Bema jako przykład potencjału termomodernizacyjnego zabytkowych budynków militarnych / Fort Bema as the example of thermomodernisation potential of historical military buildings ... 42-45
cytuj/citation: Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Marianna Muchorowska. 2023. Fort Bema jako przykład potencjału termomodernizacyjnego zabytkowych budynków militarnych. Materiały Budowlane 605 (1): 42-45. DOI: 10.15199/33.2023.01.10

K. Rafał, J. Biskupski, P. Chaja, M. KuźmińskiBudowa hybrydowych magazynów energii – aspekty techniczne i bezpieczeństwo / Construction of Hybrid Energy Storage Systems – technical and safety aspects ... 46-48
cytuj/citation: Krzysztof Rafał, Jacek Biskupski, Patryk Chaja, Marcin Kuźmiński. 2023. Budowa hybrydowych magazynów energii – aspekty techniczne i bezpieczeństwo. Materiały Budowlane 605 (1): 46-48. DOI: 10.15199/33.2023.01.11

A. Węglarz, M. Fedorczak-CisakPrzegląd implementacji dyrektyw o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce oraz wybranych krajach UE ... 49

A. Rajkiewicz, M. SzczepańskiFormy wsparcia renowacji budynków w Polsce ... 53

BOŚ Bank (reklama)

Energooszczędny montaż okien ( artykuł sponsorowany) ... 57

SOUDAL (reklama)

AUSTROTHERM (reklama)

FAKRO (reklama)

XXXVII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI (reklama)

K. WiśniewskaProblematyka konferencji „Ku neutralności klimatycznej 2022” ... 62

BAU 2023 (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

P. WalczakMożliwości poprawy parametrów użytkowych ABK na przykładzie współczynnika przewodzenia ciepła ... 65

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

P. KaprzykSystem pomiaru dojrzałości betonu krokiem do optymalizacji produkcji oraz zmniejszenia śladu węglowego ... 67

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaSpecyfika dachów ... 69

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. BaryłkaPrzepisy dotyczące wyrobów budowlanych ... 71

INFORMATOR PRAWNY

J. KlimczakRewolucja w Prawie budowlanym ... 77

P. Nowotarski, J. Pasławski70 lat Katedry i Zakładu Inżynierii Produkcji Budowlanej na Politechnice Poznańskiej ... 79

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w listopadzie 2022 roku ... 84

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2022 roku ... 87