logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Hörmann (reklama)
Okładka II - Styropmin (reklama)
Okładka III - Instytut Techniki Budowlanej (reklama)
Okładka IV - Fakro (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

D. KrystosikOcena przyczepności włókien stalowych do matrycy betonowej po ich obróbce mechanicznej / The evaluation of adhesion of steel fibers to concrete matrix after their mechanical treatment ... 1-5
cytuj/citation: Dorota Krystosik. 2022. Ocena przyczepności włókien stalowych do matrycy betonowej po ich obróbce mechanicznej. Materiały Budowlane 603 (11): 1-5. DOI: 10.15199/33.2022.11.01

P. Matysek, K. KozińskiUszkodzenia i naprawy balkonów i galerii wspornikowych / Damage and repair methods of cantilever balconies and galleries ... 6-9
cytuj/citation: Piotr Matysek, Krzysztof Koziński. 2022. Uszkodzenia i naprawy balkonów i galerii wspornikowych. Materiały Budowlane 603 (11): 6-9. DOI: 10.15199/33.2022.11.02

J. Juraszek, H. WalusiakBadania eksperymentalne modułu Younga belek ze styrobetonu z zawartością 60% regranulatu EPS zbrojonych ekologicznym materiałem odpadowym / Experimental research of the Young's modulus of polystyrene concrete beams with 60% of EPS regranulate reinforced with ecological waste material ... 10-12
cytuj/citation: Janusz Juraszek, Hubert Walusiak. 2022. Badania eksperymentalne modułu Younga belek ze styrobetonu z zawartością 60% regranulatu EPS zbrojonych ekologicznym materiałem odpadowym. Materiały Budowlane 603 (11): 10-12. DOI: 10.15199/33.2022.11.03

S. Kosmalski, J. MyrczekKryteria doboru materiałów do wytwarzania gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych / Criteria of choice of materials for construction of gas supply and distribution pipelines ... 13-15
cytuj/citation: Sebastian Kosmalski, Józef Myrczek. 2022. Kryteria doboru materiałów do wytwarzania gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Materiały Budowlane 603 (11): 13-15. DOI: 10.15199/33.2022.11.04

M. MrówczyńskaZastosowanie sieci neuronowych i metody komponentów głównych PCA do kompresji wyników przemieszczeń obiektów budowlanych / Neural networks and PCA principal component methods application to compress the results of the construction object’s displacement ... 16-18
cytuj/citation: Maria Mrówczyńska. 2022. Zastosowanie sieci neuronowych i metody komponentów głównych PCA do kompresji wyników przemieszczeń obiektów budowlanych. Materiały Budowlane 603 (11): 16-18. DOI: 10.15199/33.2022.11.05

PROBLEMY REMONTOWE W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM I OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

B. Nowogońska, M. MielczarekMetoda zarządzania renowacją obiektów zabytkowych / A method for managing the renovation of historic buildings ... 19-21
cytuj/citation: Beata Nowogońska, Magdalena Mielczarek. 2022. Metoda zarządzania renowacją obiektów zabytkowych. Materiały Budowlane 603 (11): 19-21. DOI: 10.15199/33.2022.11.06

E. Plebankiewicz, J. GrąckiKoszty utrzymania budynków użyteczności publicznej na przykładzie obiektów uczelni wyższej / Maintenance costs of public utility buildings on the example of university facilities ... 22-24
cytuj/citation: Edyta Plebankiewicz, Jakub Grącki. 2022. Koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej na przykładzie obiektów uczelni wyższej. Materiały Budowlane 603 (11): 22-24. DOI: 10.15199/33.2022.11.07

M. Niedostatkiewicz, T. MajewskiDiagnostyka uszkodzeń żelbetowej, monolitycznej ściany w realizowanym budynku wielorodzinnym / Diagnostics damages of a reinforced concrete, monolithic wall in a multi-family building under construction ... 25-28
cytuj/citation: Maciej Niedostatkiewicz, Tomasz Majewski. 2022. Diagnostyka uszkodzeń żelbetowej, monolitycznej ściany w realizowanym budynku wielorodzinnym. Materiały Budowlane 603 (11): 25-28. DOI: 10.15199/33.2022.11.08

K. Kirschke, P. Kirschke, E. Komarzyńska-ŚwieściakRewitalizacja zabytkowej stajni we Wrocławiu / Revitalization of the historic stable in Wroclaw ... 29-33
cytuj/citation: Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke, Elżbieta Komarzyńska-Świeściak. 2022. Rewitalizacja zabytkowej stajni we Wrocławiu. Materiały Budowlane 603 (11): 29-33. DOI: 10.15199/33.2022.11.09

M. Kosior-Kazberuk, P. Karczewski, J. R. Krentowski, J. A. Pawłowicz, K. ZimińskiAnaliza stanu konstrukcji XVI-wiecznych katakumb na podstawie badań nieniszczących / Analysis of the 16th century catacombs structure condition resulting from non-destructive testing ... 34-37
cytuj/citation: Marta Kosior-Kazberuk, Pantelejmon Karczewski, Janusz Ryszard Krentowski, Joanna A. Pawłowicz, Kamil Zimiński. 2022. Analiza stanu konstrukcji XVI-wiecznych katakumb na podstawie badań nieniszczących. Materiały Budowlane 603 (11): 34-37. DOI: 10.15199/33.2022.11.10

D. WałachZastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie / Application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical buildings on the example of the Dragon's Den in Cracow ... 38-43
cytuj/citation: Daniel Wałach. 2022. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie. Materiały Budowlane 603 (11): 38-43. DOI: 10.15199/33.2022.11.11

A. MartykaProblemy adaptacji budynków do współczesnych funkcji na przykładzie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej / Problems of adapting buildings to contemporary functions on the example of the Memorial Museum of the Inhabitants of the Oswiecim Region ... 44-46
cytuj/citation: Anna Martyka. 2022. Problemy adaptacji budynków do współczesnych funkcji na przykładzie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Materiały Budowlane 603 (11): 44-46. DOI: 10.15199/33.2022.11.12

K. R. Czech, Cz. MiedziałowskiBadania wpływu drgań przekazywanych z różnych źródeł na budynek Katedry Białostockiej / Research on the impact of vibration transmitted from various sources on the Bialystok Cathedral building ... 47-53
cytuj/citation: Krzysztof Robert Czech, Czesław Miedziałowski. 2022. Badania wpływu drgań przekazywanych z różnych źródeł na budynek Katedry Białostockiej. Materiały Budowlane 603 (11): 47-53. DOI: 10.15199/33.2022.11.13

M. Grudzińska, A. OstańskaTermiczne i architektoniczne aspekty renowacji loggii w budynkach wielorodzinnych / Thermal and architectural aspects of the renovation of loggias in multi-family buildings ... 54-56
cytuj/citation: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska. 2022. Termiczne i architektoniczne aspekty renowacji loggii w budynkach wielorodzinnych. Materiały Budowlane 603 (11): 54-56. DOI: 10.15199/33.2022.11.14

A. Szewczak, S. FicUszkodzenie zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym wywołane wodami opadowymi i oddziaływaniem Wisły oraz jego naprawa / Damage to the historic granary in Kazimierz Dolny caused by rainwater and the influence of Vistula and this repair ... 57-59
cytuj/citation: Andrzej Szewczak, Stanisław Fic. 2022. Uszkodzenie zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym wywołane wodami opadowymi i oddziaływaniem Wisły oraz jego naprawa. Materiały Budowlane 603 (11): 57-59. DOI: 10.15199/33.2022.11.15

J. A. Pawłowicz Identyfikacja i modelowanie zniekształceń budynku zabytkowego na podstawie chmury punktów / Identification and modeling of distortions of a historical building based on a cloud points ... 60-62
cytuj/citation: Joanna A. Pawłowicz. 2022. Identyfikacja i modelowanie zniekształceń budynku zabytkowego na podstawie chmury punktów. Materiały Budowlane 603 (11): 60-62. DOI: 10.15199/33.2022.11.16

M. Ulewicz, J. A. PawłowiczIntensywność odbicia naziemnego skanowania laserowego w zależności od właściwości fizycznych materiałów budowlanych i warunków skanowania / Reflection intensity of terrestrial laser scanning dependence on the physical properties of building materials and scanning conditions ... 63-65
cytuj/citation: Małgorzata Ulewicz, Joanna A. Pawłowicz. 2022. Intensywność odbicia naziemnego skanowania laserowego w zależności od właściwości fizycznych materiałów budowlanych i warunków skanowania. Materiały Budowlane 603 (11): 63-65. DOI: 10.15199/33.2022.11.17

J. Rusek, L. Chomacki, L. Słowik, K. FirekAlgorytmy wykrywania struktury sieci Bayesa z danych w ocenie ryzyka powstawania uszkodzeń budynków na terenach górniczych / Bayesian network structure extraction algorithms from data in damage risk assessment of buildings in mining areas ... 66-69
cytuj/citation: Janusz Rusek, Leszek Chomacki, Leszek Słowik, Karol Firek. 2022. Algorytmy wykrywania struktury sieci Bayesa z danych w ocenie ryzyka powstawania uszkodzeń budynków na terenach górniczych. Materiały Budowlane 603 (11): 66-69. DOI: 10.15199/33.2022.11.18

M. Gwóźdź-Lasoń – Podejście i metoda wyceny wartości rynkowej budynku przeznaczonego do remontu lub modernizacji / Approach and method of valuation of the market value of a building intended for renovation or modernization ... 70-73
cytuj/citation: Monika Gwóźdź-Lasoń. 2022. Podejście i metoda wyceny wartości rynkowej budynku przeznaczonego do remontu lub modernizacji. Materiały Budowlane 603 (11): 70-73. DOI: 10.15199/33.2022.11.19

M. Gorączko, A. GorączkoRenowacja i konserwacja tradycyjnych budynków z lokalnego kamienia wapiennego / Renovation and maintenance of traditional buildings made of local limestone ... 74-76
cytuj/citation: Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko. 2022. Renowacja i konserwacja tradycyjnych budynków z lokalnego kamienia wapiennego. Materiały Budowlane 603 (11): 74-76. DOI: 10.15199/33.2022.11.20

J. Szołomicki, M. MinchRewaloryzacja, adaptacja i rozbudowa wrocławskiego secesyjnego budynku handlowego Modehaus M. Gerstel z początku XX w. / Revalorization, adaptation, and extension of the early 20th century Wroclaw secessionist Modehaus M. Gerstel commercial building ... 77-80
cytuj/citation: Jerzy Szołomicki, Maciej Minch. 2022. Rewaloryzacja, adaptacja i rozbudowa wrocławskiego secesyjnego budynku handlowego Modehaus M. Gerstel z początku XX w.. Materiały Budowlane 603 (11): 77-80. DOI: 10.15199/33.2022.11.21

J. Korentz, B. NowogońskaSkutki nieprawidłowego wzmocnienia filarów w obiekcie zabytkowym / Consequences of incorrect strengthening of pillars in a heritage building ... 81-83
cytuj/citation: Jacek Korentz, Beata Nowogońska. 2022. Skutki nieprawidłowego wzmocnienia filarów w obiekcie zabytkowym. Materiały Budowlane 603 (11): 81-83. DOI: 10.15199/33.2022.11.22

J. DudkiewiczRekonstrukcja stalowych iglic budynku zabytkowego po ich awarii / Reconstruction of the steel spirits of the histrorical building after their failure ... 84-86
cytuj/citation: Jacek Dudkiewicz. 2022. Rekonstrukcja stalowych iglic budynku zabytkowego po ich awarii. Materiały Budowlane 603 (11): 84-86. DOI: 10.15199/33.2022.11.23

M. Mielczarek, A. Juszczyk, B. NowogońskaRemonty zabytkowych mostów drogowych / Renovation of historic road bridges ... 87-89
cytuj/citation: Magdalena Mielczarek, Artur Juszczyk, Beata Nowogońska. 2022. Remonty zabytkowych mostów drogowych. Materiały Budowlane 603 (11): 87-89. DOI: 10.15199/33.2022.11.24

W. Terlikowski, E. Sobczyńska, M. Gregoriou-SzczepaniakRyzyko zastosowania materiału zastępczego w procesie rekonstrukcji zabytkowych murów kamiennych na zaprawie glinianej / The risk of using a substitute material in the process of conservation of historic stone walls on earth-based mortar ... 90-95
cytuj/citation: Wojciech Terlikowski, Ewa Sobczyńska, Martyna Gregoriou-Szczepaniak. 2022. Ryzyko zastosowania materiału zastępczego w procesie rekonstrukcji zabytkowych murów kamiennych na zaprawie glinianej. Materiały Budowlane 603 (11): 90-95. DOI: 10.15199/33.2022.11.25

A. SikoraUszkodzenia substancji zabytkowej budynków stacyjnych kolejki wąskotorowej w Kańczudze / Historical substance damage of station buildings of the narrow-gauge railway in Kanczuga ... 96-98
cytuj/citation: Anna Sikora. 2022. Uszkodzenia substancji zabytkowej budynków stacyjnych kolejki wąskotorowej w Kańczudze. Materiały Budowlane 603 (11): 96-98. DOI: 10.15199/33.2022.11.26

B. Witkowski, A. KlimekWięźby wieszarowe i storczykowe w zabytkowych kościołach Polski Zachodniej / Suspension and king post trusses in historical churches in western Poland ... 99-101
cytuj/citation: Bartosz Witkowski, Adam Klimek. 2022. Więźby wieszarowe i storczykowe w zabytkowych kościołach Polski Zachodniej. Materiały Budowlane 603 (11): 99-101. DOI: 10.15199/33.2022.11.27

M. Szymków, T. GorzelańczykRenowacja hełmu wieży kościoła św. Trójcy w Żórawinie / Renovation of the helmet of the tower of the Holy Trinity Church in Zorawina ... 102-105
cytuj/citation: Mateusz Szymków, Tomasz Gorzelańczyk. 2022. Renowacja hełmu wieży kościoła św. Trójcy w Żórawinie. Materiały Budowlane 603 (11): 102-105. DOI: 10.15199/33.2022.11.28

I. Skrzypczak, A. LeśniakWybór metody pomiarowej do inwentaryzacji obiektu zabytkowego z zastosowaniem AHP / Measurement method selecting for inventory of heritage building using AHP ... 106-108
cytuj/citation: Izabela Skrzypczak, Agnieszka Leśniak. 2022. Wybór metody pomiarowej do inwentaryzacji obiektu zabytkowego z zastosowaniem AHP. Materiały Budowlane 603 (11): 106-108. DOI: 10.15199/33.2022.11.29

M. Szóstak, M. SawickiAnaliza uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego wyburzenia ścian w budynku wielorodzinnym / Analysis of damage caused by inadequate wall demolition in a multi-family building ... 109-111
cytuj/citation: Mariusz Szóstak, Marek Sawicki. 2022. Analiza uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego wyburzenia ścian w budynku wielorodzinnym. Materiały Budowlane 603 (11): 109-111. DOI: 10.15199/33.2022.11.30

M. Podwórna, J. GroselTłumienie drgań konstrukcji poddanej obciążeniu dynamicznemu / Vibration damping of a structure subjected to dynamic excitation ... 112-115
cytuj/citation: Monika Podwórna, Jacek Grosel. 2022. Tłumienie drgań konstrukcji poddanej obciążeniu dynamicznemu. Materiały Budowlane 603 (11): 112-115. DOI: 10.15199/33.2022.11.31

M. Musiał, F. Grzymski, M. Pazdan, T. TrapkoWybrane problemy zginania żelbetowych stropów gęstożebrowych wg PN-EN 15037 / Selected bending problems of rib-and-block floors according to PN-EN 15037 ... 116-118
cytuj/citation: Michał Musiał, Filip Grzymski, Maciej Pazdan, Tomasz Trapko. 2022. Wybrane problemy zginania żelbetowych stropów gęstożebrowych wg PN-EN 15037. Materiały Budowlane 603 (11): 116-118. DOI: 10.15199/33.2022.11.32

Z. Matkowski, A. Klimek, E. KrawczykAnaliza przyczyn powstania zarysowań wanny szczelnej budynku mieszkalnego wraz z podaniem sposobu naprawy / An analysis of causes of cracks formation in a sealed tube of a residential building with a method of repair ... 119-122
cytuj/citation: Zygmunt Matkowski, Adam Klimek, Ewa Krawczyk. 2022. Analiza przyczyn powstania zarysowań wanny szczelnej budynku mieszkalnego wraz z podaniem sposobu naprawy. Materiały Budowlane 603 (11): 119-122. DOI: 10.15199/33.2022.11.33

Ł. Jabłoński, M. Górecki, A. HalickaPróbne obciążenia statyczne mikropali aluminiowych wykonanych w technologii STATIpile / Static load tests of aluminum micropiles made in the STATIpile technology ... 123-125
cytuj/citation: Łukasz Jabłoński, Marcin Górecki, Anna Halicka. 2022. Próbne obciążenia statyczne mikropali aluminiowych wykonanych w technologii STATIpile. Materiały Budowlane 603 (11): 123-125. DOI: 10.15199/33.2022.11.34

W. KokoszkaOcena właściwości zapadowych lessowego podłoża gruntowego / Assessment of the collapsing properties of the loess subsoil ... 126-128
cytuj/citation: Wanda Kokoszka. 2022. Ocena właściwości zapadowych lessowego podłoża gruntowego. Materiały Budowlane 603 (11): 126-128. DOI: 10.15199/33.2022.11.35

J. MichałekBłędy wykonawcze linii SN przyczyną destrukcji słupa energetycznego / MV line workmanship errors the cause of power pole destruction ... 129-131
cytuj/citation: Jarosław Michałek. 2022. Błędy wykonawcze linii SN przyczyną destrukcji słupa energetycznego. Materiały Budowlane 603 (11): 129-131. DOI: 10.15199/33.2022.11.36

A. Moczko, A. KlimekBadania i analiza krzyżowo zbrojonych stropów pustakowych z początku XX wieku / Testing and structural analysis of the cross-reinforced ceilings made by means of ceramic hollow-blocks coming from the beginning of the XX century ... 132-134
cytuj/citation: Andrzej Moczko, Adam Klimek. 2022. Badania i analiza krzyżowo zbrojonych stropów pustakowych z początku XX wieku. Materiały Budowlane 603 (11): 132-134. DOI: 10.15199/33.2022.11.37

M. SłowikOcena zarysowania betonu w kominie przemysłowym / Estimation of concrete cracking in industrial chimney ... 135-137
cytuj/citation: Marta Słowik. 2022. Ocena zarysowania betonu w kominie przemysłowym. Materiały Budowlane 603 (11): 135-137. DOI: 10.15199/33.2022.11.38

T. Kania, Z. Matkowski, R. NowakPękanie ścian wypełniających w budynku szkieletowym / Cracking of infill walls in a frame building ... 138-140
cytuj/citation: Tomasz Kania, Zygmunt Matkowski, Rafał Nowak. 2022. Pękanie ścian wypełniających w budynku szkieletowym. Materiały Budowlane 603 (11): 138-140. DOI: 10.15199/33.2022.11.39

J. Jaskowska-LemańskaBadania konstrukcyjnych elementów drewnianych z wykorzystaniem urządzenia Woodtester® / Structural timber components tests using Woodtester® equipment ... 141-144
cytuj/citation: Justyna Jaskowska-Lemańska. 2022. Badania konstrukcyjnych elementów drewnianych z wykorzystaniem urządzenia Woodtester®. Materiały Budowlane 603 (11): 141-144. DOI: 10.15199/33.2022.11.40

P. Berkowski, G. DmochowskiWpływ nietypowych rozwiązań konstrukcyjno - wykończeniowych panelowego dachu drewnianego na powstanie uszkodzeń ścian działowych poddasza / Influence of untypical structural and finishing solutions of a wooden panel roof on damages of attic partition walls ... 145-147
cytuj/citation: Piotr Berkowski, Grzegorz Dmochowski. 2022. Wpływ nietypowych rozwiązań konstrukcyjno - wykończeniowych panelowego dachu drewnianego na powstanie uszkodzeń ścian działowych poddasza. Materiały Budowlane 603 (11): 145-147. DOI: 10.15199/33.2022.11.41

T. Kania, M. WieteskaWarunki techniczne stosowania materiałów gipsowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności / Technical conditions for the use of gypsum materials in rooms with increased humidity ... 148-150
cytuj/citation: Tomasz Kania, Marcin Wieteska. 2022. Warunki techniczne stosowania materiałów gipsowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Materiały Budowlane 603 (11): 148-150. DOI: 10.15199/33.2022.11.42

A. Ostańska, A. CzarnigowskaWybrane problemy techniczne i propozycje ich rozwiązań na przykładzie wysokich budynków wielorodzinnych zrealizowanych w systemie wielkoblokowym / Selected technical problems and proposals for their solutions on the example of tall multifamily buildings realized in the big-block system ... 151-153
cytuj/citation: Anna Ostańska, Agata Czarnigowska. 2022. Wybrane problemy techniczne i propozycje ich rozwiązań na przykładzie wysokich budynków wielorodzinnych zrealizowanych w systemie wielkoblokowym. Materiały Budowlane 603 (11): 151-153. DOI: 10.15199/33.2022.11.43

P. Noszczyk, J. Łątka, A. JasiołekTermoizolacyjność materiałów pochodzenia celulozowego – tektura falista i plaster miodu / Thermal insulation of cellulosic materials – corrugated cardboard and honeycomb ... 154-156
cytuj/citation: Paweł Noszczyk, Jerzy Łątka, Agata Jasiołek. 2022. Termoizolacyjność materiałów pochodzenia celulozowego – tektura falista i plaster miodu. Materiały Budowlane 603 (11): 154-156. DOI: 10.15199/33.2022.11.44

P. Tysiąc, A. Sieńska, M. Tarnowska, P. Kędziorski, M. JagodaModelowanie 3D zabytkowego obiektu sakralnego za pomocą stacjonarnego skaningu laserowego na podstawie analizy światła naturalnego / 3D modeling of a historic sacred object with the use of Terrestrial Laser Scanning Technology and natural light analysis ... 157-161
cytuj/citation: Paweł Tysiąc, Anna Sieńska, Marta Tarnowska, Piotr Kędziorski, Marcin Jagoda. 2022. Modelowanie 3D zabytkowego obiektu sakralnego za pomocą stacjonarnego skaningu laserowego na podstawie analizy światła naturalnego. Materiały Budowlane 603 (11): 157-161. DOI: 10.15199/33.2022.11.45

A. StudzińskiKoszty naprawy awarii przewodów wodociągowych / Water pipes failure repair costs ... 162-164
cytuj/citation: Andrzej Studziński. 2022. Koszty naprawy awarii przewodów wodociągowych. Materiały Budowlane 603 (11): 162-164. DOI: 10.15199/33.2022.11.46

T. Pytlowany, K. Chmielowski, I. Skrzypczak, A. Studziński, D. BacewiczWybrane właściwości fizykomechaniczne mieszanek kruszywowo - bentonitowych / Selected physicalmechanical properties of aggregate-bentonite mixtures ... 165-167
cytuj/citation: Tomasz Pytlowany, Krzysztof Chmielowski, Izabela Skrzypczak, Andrzej Studziński, Daniel Bacewicz. 2022. Wybrane właściwości fizykomechaniczne mieszanek kruszywowo - bentonitowych. Materiały Budowlane 603 (11): 165-167. DOI: 10.15199/33.2022.11.47

Z. MatkowskiBadania wilgotności i zasolenia murów oraz sklepień ceramicznych w historycznym obiekcie podziemnym / Studies of humidity and salinity of walls and ceramic vaults in the historical underground building ... 168-170
cytuj/citation: Zygmunt Matkowski. 2022. Badania wilgotności i zasolenia murów oraz sklepień ceramicznych w historycznym obiekcie podziemnym. Materiały Budowlane 603 (11): 168-170. DOI: 10.15199/33.2022.11.48

G. Dmochowski, P. BerkowskiUnikatowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne domu mieszkalnego „Igloo” we Wrocławiu i ich wpływ na jego aktualny stan techniczny / Unique architectural and structural solutions of the residential house „Igloo” in Wroclaw and their impact on its current technical condition ... 171-173
cytuj/citation: Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski. 2022. Unikatowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne domu mieszkalnego „Igloo” we Wrocławiu i ich wpływ na jego aktualny stan techniczny. Materiały Budowlane 603 (11): 171-173. DOI: 10.15199/33.2022.11.49

A. Moczko, M. MoczkoBadania betonu w górnym pierścieniu kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu / Examination of the concrete properties in the upper ring of the dome of the Centennial Hall in Wroclaw ... 174-176
cytuj/citation: Andrzej Moczko, Mateusz Moczko. 2022. Badania betonu w górnym pierścieniu kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu. Materiały Budowlane 603 (11): 174-176. DOI: 10.15199/33.2022.11.50

M. Musiał, F. Grzymski, M. Pazdan, T. TrapkoWybrane problemy ugięć żelbetowych stropów gęstożebrowych wg PN-EN 15037 / Selected deflection problems of rib-and-block floors according to PN-EN 15037 ... 177-179
cytuj/citation: Michał Musiał, Filip Grzymski, Maciej Pazdan, Tomasz Trapko. 2022. Wybrane problemy ugięć żelbetowych stropów gęstożebrowych wg PN-EN 15037. Materiały Budowlane 603 (11): 177-179. DOI: 10.15199/33.2022.11.51

K. Ałykow, M. Napiórkowska-Ałykow, T. Nieruchalski, Ł. Bednarz, M. Piechówka-Mielnik, T. NowakDachówki ceramiczne wykonane w XIX-wiecznej technologii – spełnienie wymagań konserwatorskich oraz przepisów technicznych / Ceramic roof tiles made using 19th century technology – complying with preservation requirements and technical regulations ... 180-183
cytuj/citation: Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow, Tomasz Nieruchalski, Łukasz Bednarz, Magdalena Piechówka-Mielnik, Tomasz Nowak. 2022. Dachówki ceramiczne wykonane w XIX-wiecznej technologii – spełnienie wymagań konserwatorskich oraz przepisów technicznych. Materiały Budowlane 603 (11): 180-183. DOI: 10.15199/33.2022.11.52

W. Brachaczek, A. ChlebośProblemy związane z usunięciem wilgoci z budynków zabytkowych poddawanych renowacji / Problems related to the removal of moisture from historic buildings ... 184-187
cytuj/citation: Wacław Brachaczek, Adam Chleboś. 2022. Problemy związane z usunięciem wilgoci z budynków zabytkowych poddawanych renowacji. Materiały Budowlane 603 (11): 184-187. DOI: 10.15199/33.2022.11.53

D. Kowalski, J. SelejdakModelling of strengthening of concrete beams with FRP in Ansys software / Modelowanie wzmacniania belek żelbetowych za pomocą FRP w programie Ansys ... 188-191
cytuj/citation: Damian Kowalski, Jacek Selejdak. 2022. Modelling of strengthening of concrete beams with FRP in Ansys software. Materiały Budowlane 603 (11): 188-191. DOI: 10.15199/33.2022.11.54

M. Nakielska, A. KaczmarekWpływ dodatku materiału zmiennofazowego na poprawę parametrów cieplnych warstwy gruntującej pod tynk zewnętrzny / Impact of the phase-change material additive on the thermal parameters improvement of the primer for external plaster ... 192-194
cytuj/citation: Magdalena Nakielska, Anna Kaczmarek. 2022. Wpływ dodatku materiału zmiennofazowego na poprawę parametrów cieplnych warstwy gruntującej pod tynk zewnętrzny. Materiały Budowlane 603 (11): 192-194. DOI: 10.15199/33.2022.11.55

M. Sroka, K. Urbańska, P. UrbańskiProblemy adaptacyjne zabudowań pałacowych na przykładzie budynku kordegardy w Bojadłach / Adaptation problems of palace buildings on the example of the guard-house in Bojadla ... 195-197
cytuj/citation: Marek Sroka, Krystyna Urbańska, Paweł Urbański. 2022. Problemy adaptacyjne zabudowań pałacowych na przykładzie budynku kordegardy w Bojadłach. Materiały Budowlane 603 (11): 195-197. DOI: 10.15199/33.2022.11.56

W. DrozdUwarunkowania eksploatacyjne obiektów użyteczności publicznej w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych / Operating conditions of public utility facilities in terms of accessibility for disabled people ... 198-200
cytuj/citation: Wojciech Drozd. 2022. Uwarunkowania eksploatacyjne obiektów użyteczności publicznej w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Materiały Budowlane 603 (11): 198-200. DOI: 10.15199/33.2022.11.57

M. Górecki, Ł. Jabłoński, F. RudziakInnowacyjny system mikropali aluminiowych wykonanych w technologii STATIpile w różnych zastosowaniach / An innovative system of aluminum micropiles made in the STATIpile technology for different applications ... 201-205
cytuj/citation: Marcin Górecki, Łukasz Jabłoński, Fabian Rudziak. 2022. Innowacyjny system mikropali aluminiowych wykonanych w technologii STATIpile w różnych zastosowaniach. Materiały Budowlane 603 (11): 201-205. DOI: 10.15199/33.2022.11.58

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. TurkowskiOdporność ogniowa stalowych elementów rozciąganych zabezpieczonych ogniochronnie / Fire resistance of tensile fire-protected steel elements ... 206-209
cytuj/citation: Piotr Turkowski. 2022. Odporność ogniowa stalowych elementów rozciąganych zabezpieczonych ogniochronnie. Materiały Budowlane 603 (11): 206-209. DOI: 10.15199/33.2022.11.59

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

T. RybarczykKontrola robót murowych z zastosowaniem ABK ... 210

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

D. Ilkiewicz, R. SzmigielskaPrefabrykowane elementy żelbetowe na budowie stadionu miejskiego w Opolu ... 212

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaWpływ koloru pokrycia na funkcjonowanie dachu ... 214

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

T. Piotrowski, P. ProchońNormy i wymagania dotyczące budowy elektrowni jądrowych w Polsce (pełny dostęp) ... 216

Duo Line – innowacyjne płyty styropianowe do izolacji termicznej ... 218

Nowości w izolacji podłogowej, czyli niższe rachunki za ogrzewanie ... 219

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 221

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-BarańskaNowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ... 222

KONFERENCJE

SODASIL (reklama)

T. KisilewiczKonferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 ... 224

K. WiśniewskaWyniki 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” ... 225

D. Kostrzewska-MatyniaDroga do neutralności klimatycznej ... 226

Cemex (reklama)

ARBOCEL (reklama)

Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości ... 228

K. WiśniewskaJubileusz 30-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa ... 229

A. WiszniewskiForum Termomodernizacja 2022 ... 230

AVASIL (reklama)

K. WiśniewskaKonferencja SPB 2022 „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w budownictwie” już za nami ... 232

STALPROFIL (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

Wywiad z Henrykiem Orczykowskim, Prezesem firmy STALPROFIL - Mamy potencjał i pomysł na siebie ... 235

THIXAN (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku ... 237

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2022 roku ... 240

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w październiku oraz za 10 miesięcy 2022 roku ... 243

IBERSIL/EBROSIL (reklama)