logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Kolega Alfred Gordon urodził się 10.01.1940 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Ceramicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskał dyplom magistra inżyniera ceramiki. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową jako stażysta w Ełckich Terenowych Zakładach Ceramiki Budowlanej. Następnie był technologiem w Radomskich Terenowych Zakładach Ceramiki Budowlanej, a od 1965 r. głównym technologiem, a potem zastępcą dyrektora ds. technicznych w Bytowskich Zakładach Ceramiki Budowlanej. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 117 (spis treści >>)