logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Lipiec br. był kolejnym miesiącem lepszych niż przed rokiem wyników sprzedaży produkcji budowlano- montażowej, wykonanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Uzyskany wzrost – najmniejszy spośród odnotowanych od początku roku – wyniósł (w cenach stałych) 4,2%, wobec wzrostu o 6,0% przed miesiącem i o 3,2% w lipcu ub. roku (tabela 1). Lepsze efekty odnotowano w firmach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 11,7% oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,2%, wobec odpowiednio wzrostu o 5,6% i spadku o 5,9% w lipcu poprzedniego roku.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 111-112 (spis treści >>)