logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku wystąpienia inwestora o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, przeniesienie decyzji czy wydanie dziennika budowy, ma obowiązek sprawdzenia, czy decyzja o pozwoleniu na budowę znajduje się w obrocie prawnym?

Decyzja o pozwoleniu na budowę może być zmieniona podwarunkiem, że znajduje sięwobrocie prawnym, np. niewystąpiły przesłanki do stwierdzenia jej wygaśnięcia. Organ nie może bowiemzmienić decyzji, której formalnie niema.Wwyroku z 27 września 2007 r., sygn. akt: II SA/Bk 524/07,Wojewódzki SądAdministracyjnywBiałymstoku stwierdził, że niezbędnym elementem rozpatrzenia wniosku strony o zmianę decyzji ostateczne jest istnienie tej decyzji w obrocie prawnym. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 110 (spis treści >>)