logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Energy analysis of the heating ceiling efficiency on the example of a residential building in Germany, Poland and Ukraine

dr inż. Edyta Dudkiewicz, Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-6276-5290
dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy, Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-0162-5796

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.11
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Ocena wydajności systemu ogrzewania stropowego w budynku wymaga uwzględnienia temperatury zewnętrznej obliczeniowej i średniorocznej w pomieszczeniach oraz współczynników przenikania ciepła przegród. Przeanalizowano właściwości grzejne stropu DX-Therm na przykładzie budynku mieszkalnego zlokalizowanego w trzech sąsiadujących krajach europejskich. Rozwiązanie okazuje się energooszczędne i komfortowe we wszystkich mieszkaniach w Polsce i Niemczech. Poddano dyskusji możliwość dostosowania go do warunków ukraińskich. Scharakteryzowano cechy termoaktywnego stropu prefabrykowanego.
Słowa kluczowe: obciążenie cieplne; stropy grzewczo-chłodzące; temperatura projektowa.

Abstract. The assessment of the performance of a ceiling heating system in a building requires the consideration of room, external design and average annual temperature values and building envelope heat transfer coefficients. The DX-Therm ceiling heating properties have been analysed for three neighbouring European countries using an apartment building as an example. The solution proves to be energy efficient and comfortable in all apartments in Poland and Germany. The possibility of adapting it to the Ukrainian conditions is discussed. The features of the thermoactive prefabricated ceiling are characterised.
Keywords: heat load; heating-cooling ceiling; design temperature.

Literatura
[1] Sinacka J. Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej, Materiały Budowlane. 2019; doi: 10.15199/33.2019.01.10.
[2] Wojtkowiak J, Amanowicz Ł. Badania wydajności cieplnej aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, COW. 2016; 10; doi: 10.15199/9.2016.10.4.
[3] www.dennert.pl. [20.05.2022].
[4] Kuhnhenne M. Dennert DX Therm Messung und Berechnung der thermischen Leistung, Aachen, 2018.
[5] PN-EN 1264-3:2021-10 Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Część 3: Wymiarowanie.
[6] PN-EN 12831 Charakterystyka energetyczna budynkow.
[7] Żurawski J.Warunki Techniczne do poprawy? www.oknonet.pl. [20.05.2022].
[8] KostkaM, ZającA. Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji. Rynek Instalacyjny. 2013; 4.
[9] DIN EN 12831 Energetische Bewertung von Gebauden.
[10] DBN V.2.5-67 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Podziękowania: autorki dziękują firmie Dennert Baustoffwelt GmbH za pomoc w przygotowaniu artykułu.

Przyjęto do druku: 14.07.2022 r.

 

Materiały Budowlane 09/2022, strona 84-87 (spis treści >>)