logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

The influence of circular distribution of radial seismic velocity on building technical safety

dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor
ORCID: 0000-0002-5424-7311

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.06
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule udowodniono tezę, że w przypadku kołowego rozkładu prędkości drgań przy urabianiu skał materiałem wybuchowym[MW] występuje kierunkowość składowej poziomej radialnej i stycznej prędkości drgań, czyli że wielkość składowych prędkości drgań w tej samej odległości od źródła drgań zależy od kąta kierunkowego między linią otworów strzałowych i linią łączącą środek powierzchni urabianego MW bloku skalnego a miejscem pomiaru. W przypadku rozkładu kołowego prędkości drgań przeprowadzono analizę teoretyczną zmiany wielkości radialnej Vx prędkości drgań w zależności od zmiany kąta kierunkowego. Przedstawiono pomierzone podczas urabiania skał MW wykresy prędkości drgań w przypadku rozkładu kołowego zgodne z przewidywaniami teoretycznymi, a także zależności uwzględniające kąt kierunkowy przy obliczaniu maksymalnych wartości prędkości drgań, potrzebnych do określania bezpieczeństwa technicznego budynku.
Słowa kluczowe: drgania gruntu; drgania sejsmiczne; kołowy rozkład drgań.

Abstract. In the article proved the thesis that for the circular distribution of vibration velocity during mining with [BM], there is a directionality of the horizontal radial component and the tangential component of the vibration velocity.The magnitude of the components of the vibration velocity at the same distance from the source of vibration depends on the directional angle between the line of blast holes and the line connecting the centre of the surface of the mined rock block and the place of measurement. For the circular distribution of the vibration velocity, a theoretical analysis of the change in the radial value Vx of the vibration velocity depending on the change in the directional angle was conducted. Graphs of vibration velocity for circular distribution, measured during mining of BM rocks and complying with theoretical predictions were presented. The relationships taking into account the directional angle for calculating the maximum values of vibration velocity needed for determining the technical safety of a building are given.
Keywords: ground vibrations; seismic vibrations; circular distribution of vibrations.

Literatura
[1] Biegus A. Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych.WN PWN. 1999.Warszawa –Wrocław.
[2] ChrzanT,ModrzejewskiSz.Prognozowaniewartości drgań parasejsmicznych szkodliwie działających na infrastrukturę drogową i mieszkalną. Logistyka. 2014; 5: 222 – 232. Konferencja ICTS, 2014,Wrocław.
[3] Gulvanessian H, Calgaro JA, Holicky M. Designers” Guide to EN 1990. Eurocode: Basis of structural design, Thomas Telford, London 2002.
[4] Gwóźdź M, Machowski A. Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2011. Kraków.
[5] Kowal Z. Bezpieczeństwo konstrukcji w świetle teorii niezawodności. Archiwum Inżynierii Lądowej. 1967; (4).
[6] Kuchta K, Tylek I, Rawska-Skotniczny A. Niezawodność obiektów budowlanych. Builder. 2019.
[7] Lewicki B, Żurański JA. Obciążenie śniegiem w nowych normach polskich.Wiadomości Projektanta Budownictwa. 2007; (1).
[8] Murzewski J. Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa konstrukcji. 1963. WN PWN.
[9] PN-B-02170: 2016-12. Polska Skala wpływów dynamicznych.
[10] Onderka Z. Badania intensywności drgań sejsmicznych przy strzelaniu metodą otworów wiertniczychwkopalniach odkrywkowych. ZeszytyNaukoweAGH. Nr 334. Górnictwo. 1971. Kraków.
[11] Patent krajowy P. 420146. Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora prędkości drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań. Ważny do 2020 r. Poltegor Instytut.
[12] Tylek I, Kuchta K. Ocena istniejących konstrukcji metalowych przed i po wzmocnieniu. XXXI OgólnopolskieWarsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. 2016. Szczyrk.

Przyjęto do druku: 11.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 60-62 (spis treści >>)