logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Equivalent uniform moment factor Cmy – design of portal frame rafter

dr hab. inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-0906-8701
mgr inż. Paweł Ordziniak, GammaCAD Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.05
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące sposobu definiowania współczynnika równoważnego stałego momentu Cmy, który bezpośrednio wpływa na wartość współczynnika interakcji kyy. Przeprowadzone analizy wykazały istotną wrażliwość parametru Cmy na rozkład momentów zginających. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność normową przy określaniu Cmy. Rozważania bazują na liniowych analizach statycznych i wyboczeniowych przeprowadzonych w programie AxisVM dwuspadowej ramy portalowej obciążonej niesymetrycznie w przypadku różnych kątów nachylenia rygla.
Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe; rama portalowa; pręt załamany; elementy wydzielone; współczynnik równoważnego stałego momentu; Eurokod 3.

Abstract. The article presents considerations on the method of defining the equivalent uniform moment factor Cmy, which has a direct influence on the interaction parameter kyy. The analysis reveals that the bendingmoments has significant influence on the factor Cmy. Additionally, the standard non-consistency was pointed out in determining the Cmy. The considerations are based on linear static and buckling analyzes carried out in AxisVM software of a duo-pitch portal frame asymmetrically loaded for different rafter inclination angles.
Keywords: steel structures; portal frame; non-straight bar; selected elements; uniform moment; Eurocode 3.

Literatura
[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
[2] Hauke B, KuhnhenneM, LawsonM,VeljkovicM. Sustainable Steel Buildings: A Practical Guide for Structures and Envelopes, Wiley-Blackwell 2016, ISBN: 978-1-118-74081-1.
[3] Broniewicz F, Broniewicz M. Sustainability of Steel Office Buildings, Energies. 2020; 13 (14): 3723; https://DOI.org/10.3390/en13143723.
[4] ChiniAR, Schultmann F. Deconstruction andMaterials. Reuse, Technology, Economic, and Policy. CIB Publication 266. In Proceedings of the CIB Task Group 39 –DeconstructionMeeting,Karlsruhe,Germany, 9April 2002; p. 244.
[5] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[6] Greiner R. Background information on the beam – column interaction Formulae at Level 1. ECCS Report No. TC8-2001-021, 20; Sept. 2001.
[7] Interaction formulae for members subjected to bending and axial compression in EUROCODE 3 – the Method 2 approach, Journal of Constructional Steel Research 62 (8): 757 – 770, DOI: 10.1016/j.jcsr.2005.11.018. Przyjęto do druku: 11.08.2022 r.
S.A.

Przyjęto do druku: 11.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 56-59 (spis treści >>)