logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Wpływ odporności na skupione obciążenia mechaniczne na zachowanie funkcji wodoszczelności pokryć dachowych wykonywanych z rolowych wyrobów hydroizolacyjnych

dr hab. inż. Barbara Francke, Warsaw University of Life Sciences, Department of Mechanics and Building Constructions; Warsaw
ORCID: 0000-0001-9525-5468
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Building Research Institute, Warsaw
ORCID: 0000-0002-2844-4725

Correspondence: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.03
Oryginalny artykuł naukowy

Abstract. The article analyses the influence of concentrated mechanical loads on the durability of roofing materials as a function of roof waterproofing. The authors compared the influence of concentrated static, dynamic and hail loads on water tightness of coverings made of flexible roofing materials, i.e. bitumen sheet with reinforcement, PVC sheet and EPDM sheet. Mentioned materials were tested on concrete substrates and on the surface of mineral wool.
Keywords: roof coverings; resistance to concentrated loads; static; dynamic and hail loads; flexible sheets for waterproofing.

Streszczenie. W artykule przeanalizowano wpływ skupionych obciążeń mechanicznych na trwałość pokryć dachowych, określoną w funkcji wodoszczelności. Autorzy porównali wpływ skupionych obciążeń statycznych, dynamicznych i działanie gradu na wodoszczelność pokryć dachowych wykonywanych z wyrobów rolowych, tj. z papy, folii PVC i folii EPDM. Wspomniane wyroby badano na podłożach betonowych i z wełny mineralnej.
Słowa kluczowe: pokrycia dachowe; odporność na: skupione obciążenia mechaniczne; obciążenia statyczne; uderzenie i na działanie gradu; hydroizolacyjne wyroby rolowe.

References
[1] Francke B. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Pokrycia dachowe.Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-21987-1; Warszawa, 2021.
[2] Francke B. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Tarasy i balkony. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-22063-1; Warszawa, 2022.
[3] Runkiewicz L. i in. Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów i obiektów budowlanych;Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21828-7, Warszawa 2021.
[4] KlemP. i in. Budownictwo ogólne,Vol. 2 – Fizyka budowli;WydawnictwoARKADYSp. z o.o., Warszawa 2005, ISBN 83-213-4408-9.
[5] Ściślewski Z. i in. Izolacje budowlane, wydanie 2, Verlag Dashofer, 2007.
[6] Sieczkowski J. i in. Dokumenty referencyjne do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, praca naukowo-badawcza ITB, 2015, biblioteka ITB.
[7] Wall S. i in. Wymagania parametryczne dla poszczególnych wyrobów budowlanych, etap 2, praca naukowo-badawcza, ITB, 2016.
[8] Walter A, Brito J, Lopes J. Current flat roof bituminous membranes waterproofing systems – inspection, diagnosis and pathology classification Construction and Building Materials. 2005; 19, (3): 233 – 242.
[9] Pereira C, de Brito J, Silvestre JD, Flores- Colen I.Atlas of Defects within a Global Building Inspection System. Applied Sciences. 2020; https://doi.org/10.3390/app10175879.
[10] PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określenie odporności na obciążenie statyczne.
[11] PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych I kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określenie odporności na uderzenie.
[12] PN EN 13583:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określenie odporności na grad.
[13] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

Accepted for publication: 08.09.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 50-52 (spis treści >>)