logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SBPB (reklama)
Okładka II - Epstal (reklama)
Okładka III - Pekabex (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

PREFABRYKACJA BETONOWA I BETON KOMÓRKOWY W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE

Partner działu: 

K. Tulkowska-SłykNowa architektura mieszkaniowa. Zastosowanie betonu w nowoczesnym domu / New residential architecture. Application of concrete in a modern house ... 2-7
cytuj/citation: Karolina Tulkowska-Słyk. 2022. Nowa architektura mieszkaniowa. Zastosowanie betonu w nowoczesnym domu. Materiały Budowlane 601 (9): 2-7. DOI: 10.15199/33.2022.09.01

SOLBET STALOWA WOLA (reklama)

S. DudekLeci na nas meteoryt kryzysu demograficznego ... 9

RECTOR (reklama)

Wielkowymiarowe elementy EWZ z ABK – przyszłość budownictwa (artykuł sponsorowany) ... 14

R. Geryło, A. GarbaczZrównoważony rozwój budownictwa w świetle wyzwań klimatycznych ... 15

H+H (reklama)

Prefabet (reklama)

A. WójcikDoświadczenia z projektowania i produkcji betonów architektonicznych na bazie produktów RECKLI ... 21

Consolis Polska (reklama)

N. LewkoInnowacje zwiększające efektywność budowania z ABK ... 24

BRUK-BET (reklama)

CHRYSO (reklama)

SOLBET (reklama)

R. KrzymowskiPoradnik BIM w prefabrykacji betonowej i ABK ... 30

GOLDBECK COMFORT (reklama)

FABUD WKB (reklama)

P. PrzybyłowiczBIM w projektowaniu obiektów budowlanych ... 35

SOLBET KOLBUSZOWA (reklama)

Dr h.c. Marek Małecki odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski ... 38

T. RybarczykBIM w projektowaniu budynków z betonu komórkowego ... 39

R. KrzymowskiIFC4precast – nowoczesny interfejs do wymiany danych na potrzeby produkcji prefabrykatów betonowych ...  41

Astra Polska (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

J. Blazy, Ł. DrobiecCharakterystyka porównawcza wytrzymałości betonu z dodatkiem włókien polimerowych / Comparative characteristics of polymer fiber reinforced concrete strength ... 44-48
cytuj/citation: Julia Blazy, Łukasz Drobiec. 2022. Charakterystyka porównawcza wytrzymałości betonu z dodatkiem włókien polimerowych. Materiały Budowlane 601 (9): 44-48. DOI: 10.15199/33.2022.09.02

Visbud-Projekt (reklama)

B. Francke, L. RunkiewiczInfluence of the resistance to concentrated mechanical loads on maintaining the water tightness of flexible sheets for roof waterproofing / Wpływ odporności na skupione obciążenia mechaniczne na zachowanie funkcji wodoszczelności pokryć dachowych wykonywanych z rolowych wyrobów hydroizolacyjnych ... 50-52
cytuj/citation: Barbara Francke, Leonard Runkiewicz. 2022. Influence of the resistance to concentrated mechanical loads on maintaining the water tightness of flexible sheets for roof waterproofing. Materiały Budowlane 601 (9): 50-52. DOI: 10.15199/33.2022.09.03

J. Juraszek, P. Woźniczka, D. RusinBadania eksperymentalne i symulacje komputerowe ściany osłonowej MB-SR50N HI obciążonej wiatrem / Experimental research and computer simulations of a wind-loaded MB-SR50N HI curtain wall ... 53-55
cytuj/citation: Janusz Juraszek, Piotr Woźniczka, Dawid Rusin. 2022. Badania eksperymentalne i symulacje komputerowe ściany osłonowej MB-SR50N HI obciążonej wiatrem. Materiały Budowlane 601 (9): 53-55. DOI: 10.15199/33.2022.09.04

R. Studziński, P. OrdziniakWspółczynnik równoważnego stałego momentu Cmy – wymiarowanie rygla ramy portalowej / Equivalent uniform moment factor Cmy – design of portal frame rafter ... 56-59
cytuj/citation: Robert Studziński, Paweł Ordziniak. 2022. Współczynnik równoważnego stałego momentu Cmy – wymiarowanie rygla ramy portalowej. Materiały Budowlane 601 (9): 56-59. DOI: 10.15199/33.2022.09.05

T. ChrzanWpływ kołowego rozkładu radialnej sejsmicznej prędkości drgań na bezpieczeństwo techniczne budynku / The influence of circular distribution of radial seismic velocity on building technical safety ... 60-62
cytuj/citation: Tadeusz Chrzan. 2022. Wpływ kołowego rozkładu radialnej sejsmicznej prędkości drgań na bezpieczeństwo techniczne budynku. Materiały Budowlane 601 (9): 60-62. DOI: 10.15199/33.2022.09.06

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 


K. PatokaDegradacja MWK ... 63

TRWAŁOŚĆ BUDOWLI I OCHRONA PRZED KOROZJĄ

G. Bajorek, M. Drabczyk, J. Nowicka-SemenZnaczenie cementów niskoklinkierowych w kształtowaniu trwałości elementów żelbetowych / The importance of low-clinker cements in shaping the durability of reinforced concrete elements ... 66-69
cytuj/citation: Grzegorz Bajorek, Michał Drabczyk, Justyna Nowicka-Semen. 2022. Znaczenie cementów niskoklinkierowych w kształtowaniu trwałości elementów żelbetowych. Materiały Budowlane 601 (9): 66-69. DOI: 10.15199/33.2022.09.07

E. Sudoł, E. Kozikowska, M. GoronOdporność profili budowlanych z kompozytów polimerowych zbrojonych łuskami zbóż na grzyby domowe / Resistance of construction profiles made of polymer composites reinforced with cereal husks to the fungi ... 70-75
cytuj/citation: Ewa Sudoł, Ewelina Kozikowska, Maria Goron. 2022. Odporność profili budowlanych z kompozytów polimerowych zbrojonych łuskami zbóż na grzyby domowe. Materiały Budowlane 601 (9): 70-75. DOI: 10.15199/33.2022.09.08

E. Kozikowska, E. SudołWpływ przyspieszonego starzenia na mikrostrukturę i wybrane właściwości mechaniczne profili z kompozytów polimerowych zbrojonych łuskami zbóż / Influence of accelerated ageing on microstructure and mechanical properties of grain husk reinforced polymer composite ... 76-79
cytuj/citation: Ewelina Kozikowska, Ewa Sudoł. 2022. Wpływ przyspieszonego starzenia na mikrostrukturę i wybrane właściwości mechaniczne profili z kompozytów polimerowych zbrojonych łuskami zbóż. Materiały Budowlane 601 (9): 76-79. DOI: 10.15199/33.2022.09.09

T. Stryszewska, S. KańkaWoda jako główny czynnik procesów degradacji cegły ceramicznej / Water as the main factor in the degradation processes of clay brick ... 80-83
cytuj/citation: Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka. 2022. Woda jako główny czynnik procesów degradacji cegły ceramicznej. Materiały Budowlane 601 (9): 80-83. DOI: 10.15199/33.2022.09.10

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

E. Dudkiewicz, N. Fidorów-KaprawyAnaliza energetyczna wydajności stropu grzewczego na przykładzie budynku mieszkalnego w Niemczech, Polsce i Ukrainie / Energy analysis of the heating ceiling efficiency on the example of a residential building in Germany, Poland and Ukraine ... 84-87
cytuj/citation: Edyta Dudkiewicz, Natalia Fidorów-Kaprawy. 2022. Analiza energetyczna wydajności stropu grzewczego na przykładzie budynku mieszkalnego w Niemczech, Polsce i Ukrainie. Materiały Budowlane 601 (9): 84-87. DOI: 10.15199/33.2022.09.11

ARBOCEL P (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

Partner działu:

 

M. Włodarczyk, M. Siciński, D. BielińskiMorfologia i właściwości aplikacyjne powłok z pęczniejących farb ogniochronnych / Morphology and application properties of intumescent coatings ... 88-93
cytuj/citation: Mateusz Włodarczyk, Mariusz Siciński, Dariusz Bieliński. 2022. Morfologia i właściwości aplikacyjne powłok z pęczniejących farb ogniochronnych. Materiały Budowlane 601 (9): 88-93. DOI: 10.15199/33.2022.09.12

R. DobrzyńskaZagrożenie pożarowe powodowane przez nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych / Fire hazard caused by plastics sports surfaces ... 94-96
cytuj/citation: Renata Dobrzyńska. 2022. Zagrożenie pożarowe powodowane przez nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych. Materiały Budowlane 601 (9): 94-96. DOI: 10.15199/33.2022.09.13

A. KolbreckiWybrane aspekty badania niepalności wełny mineralnej ... 97

CANASTOL (reklama)

P. SulikPrędkość zwęglania wybranych krajowych gatunków drewna / Charring rate of selected domestic types of wood ... 99-102
cytuj/citation: Paweł Sulik. 2022. Prędkość zwęglania wybranych krajowych gatunków drewna. Materiały Budowlane 601 (9): 99-102. DOI: 10.15199/33.2022.09.14

PRAKTYKA BUDOWLANA

E. Ołdakowska, J. OłdakowskiEwaluacja kosztów jednostkowych efektów zewnętrznych transportu, wykorzystywanych w analizach kosztów i korzyści / Evaluation of unit costs of external transport effects used in cost-benefit analyses ... 103-105
cytuj/citation: Ewa Ołdakowska, Jakub Ołdakowski. 2022. Ewaluacja kosztów jednostkowych efektów zewnętrznych transportu, wykorzystywanych w analizach kosztów i korzyści. Materiały Budowlane 601 (9): 103-105. DOI: 10.15199/33.2022.09.15

P. RytelSpoiny cienkowarstwowe Porotherm Dryfix i Porotherm Profi w ceramicznych systemach murowych – porównanie z tradycyjną zaprawą (artykuł sponsorowany) ... 106

INFORMATOR PRAWNY

W. Gnych-PietrzakUpadłość dewelopera a ochrona praw nabywcy z uwzględnieniem zmian przepisów ... 108

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 110

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie siedmiu miesięcy 2022 roku ... 111

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu oraz za 8 miesięcy 2022 roku ... 113

ARBOCEL (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lipcu 2022 roku ... 114

Wspomnienie śp. mgr inż. Alfred Gordon (1940 – 2022) ... 117