logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Hałas generowany na klatkach schodowych jest częstym źródłem dyskomfortu użytkowników lokali mieszkalnych i prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, co może skutkować koniecznością wykonania trudnych i kosztownych napraw. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej są uregulowane w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

 

www.schoeck.com

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2022, strona 5 (spis treści >>)