logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w maju br. na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób była większa (w cenach stałych) niż przed rokiem o 13,0%, wobec wzrostu o 9,0% przed miesiącem i o 4,7% w maju ub. roku. 

  

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2022, strona 80-81 (spis treści >>)