logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Promat (reklama)
Okładka II - ITB (reklama)
Okładka III - Sempre (reklama)
Okładka IV - Instytut Badawczy Dróg i Mostów (reklama)

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

 

M. Barański, D. Brzezińska, A. Haznar-BarańskaWpływ lokalizacji pożaru na kierunki ewakuacji ludzi z budynku / The impact of the fire location on the directions of evacuation of people from the building ... 2-6
cytuj/citation: Mariusz Barański, Dorota Brzezińska, Agnieszka Haznar-Barańska. 2022. Wpływ lokalizacji pożaru na kierunki ewakuacji ludzi z budynku. Materiały Budowlane 599 (7): 2-6. DOI: 10.15199/33.2022.07.01

Przewody wentylacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 (artykuł sponsorowany) ... 7

P. SulikWpływ gęstości wełny mineralnej na izolacyjność w warunkach pożarowych / Influence of mineral wool density on its insulation in fire conditions ... 8-10
cytuj/citation: Paweł Sulik. 2022. Wpływ gęstości wełny mineralnej na izolacyjność w warunkach pożarowych. Materiały Budowlane 599 (7): 8-10. DOI: 10.15199/33.2022.07.02

M. Fryda, D. BrzezińskaSkuteczność działania systemów różnicowania ciśnień w klatkach schodowych budynków wysokich / Effectiveness of pressure differential systems in staircases of high-rise buildings ... 11-16
cytuj/citation: Marcin Fryda, Dorota Brzezińska. 2022. Skuteczność działania systemów różnicowania ciśnień w klatkach schodowych budynków wysokich. Materiały Budowlane 599 (7): 11-16. DOI: 10.15199/33.2022.07.03

P. TurkowskiBierne zabezpieczenia ogniochronne słupów żeliwnych / Passive fire protections of cast iron columns ... 17-21
cytuj/citation: Piotr Turkowski. 2022. Bierne zabezpieczenia ogniochronne słupów żeliwnych. Materiały Budowlane 599 (7): 17-21. DOI: 10.15199/33.2022.07.04

N. Kraus-Namroży, D. BrzezińskaBadanie właściwości strumienia rozpylanego przez niskociśnieniową wirową dyszę mgłową / Research of the characteristics of the stream sprayed by a swirl low-pressure water mist nozzle ... 22-26
cytuj/citation: Natalia Kraus-Namroży, Dorota Brzezińska. 2022. Badanie właściwości strumienia rozpylanego przez niskociśnieniową wirową dyszę mgłową. Materiały Budowlane 599 (7): 22-26. DOI: 10.15199/33.2022.07.05

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

 

L. Misiewicz, T. RybarczykSpełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Bezpieczeństwo pożarowe” ... 27

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

 

P. DeryłoPrefabrykowane stropy sprężone do montażu ręcznego ... 29

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

 

K. PatokaTaśmy samoprzylepne do elastycznych warstw wodochronnych ... 31

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

E. Pilecka, J. Morman-WątorWykorzystanie odpadów wydobywczych modyfikowanych wapnem do budowy wałów przeciwpowodziowych / The use of lime-modified mining waste for the construction of flood embankments ... 33-37
cytuj/citation: Elżbieta Pilecka, Justyna Morman-Wątor. 2022. Wykorzystanie odpadów wydobywczych modyfikowanych wapnem do budowy wałów przeciwpowodziowych. Materiały Budowlane 599 (7): 33-37. DOI: 10.15199/33.2022.07.06

ARBOCEL P (reklama)

M. Zygmunt, D. Bednarska, A. Wieczorek, D. Drzewiecka, M. Koniorczyk, M. Batog, J. BakalarzMikrobiologiczne wytrącanie kalcytu jako alternatywna metoda uszczelniania powierzchniowego kompozytu cementowego / Microbiological calcite precipitation as an alternative method for strengthening of the concrete surface ... 38-42
cytuj/citation: Marcin Zygmunt, Dalia Bednarska, Alicja Wieczorek, Dominika Drzewiecka, Marcin Koniorczyk, Maciej Batog, Jakub Bakalarz. 2022. Mikrobiologiczne wytrącanie kalcytu jako alternatywna metoda uszczelniania powierzchniowego kompozytu cementowego. Materiały Budowlane 599 (7): 38-42. DOI: 10.15199/33.2022.07.07

CANASTOL (reklama)

J. Gołaszewski, B. Klemczak, A. Smolana, M. Gołaszewska, G. Cygan, Ch. Mankel, I. Peralta, F. Röser, E. A. B. KoendersWpływ rodzaju środka pianotwórczego na właściwości pianobetonu o bardzo małej gęstości / Effect of the type of foaming agent on the properties of ultra-low-density foam concrete ... 43-45
cytuj/citation: Jacek Gołaszewski, Barbara Klemczak, Aneta Smolana, Małgorzata Gołaszewska, Grzegorz Cygan, Christoph Mankel, Ignacio Peralta, Frank Röser, Eduardus A. B. Koenders. 2022. Wpływ rodzaju środka pianotwórczego na właściwości pianobetonu o bardzo małej gęstości. Materiały Budowlane 599 (7): 43-45. DOI: 10.15199/33.2022.07.08

K. Zieliński, D. KierzekEfekty zastąpienia cementu portlandzkiego cementem glinowo-wapniowym w utworzonych przez nie zaczynach i zaprawach / Effect of replacing Portland cement with alumina-lime cement in the slurries and mortars formed by them ... 46-48
cytuj/citation: Krzysztof Zieliński, Dariusz Kierzek. 2022. Efekty zastąpienia cementu portlandzkiego cementem glinowo-wapniowym w utworzonych przez nie zaczynach i zaprawach. Materiały Budowlane 599 (7): 46-48. DOI: 10.15199/33.2022.07.09

ARBOCEL (reklama)

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

M. KanoniczakMożliwości modernizacji części zewnętrznych budynków wielkopłytowych / Modernization possibilities of large-panel buildings external parts ... 49-51
cytuj/citation: Marcin Kanoniczak. 2022. Możliwości modernizacji części zewnętrznych budynków wielkopłytowych. Materiały Budowlane 599 (7): 49-51. DOI: 10.15199/33.2022.07.10

K. Zima, J. Malara, S. BielAnaliza istotności i korelacji usterek w budynkach wielorodzinnych / Analysis of the significance and correlation of defects in multifamily buildings ... 52-55
cytuj/citation: Krzysztof Zima, Jarosław Malara, Sebastian Biel. 2022. Analiza istotności i korelacji usterek w budynkach wielorodzinnych. Materiały Budowlane 599 (7): 52-55. DOI: 10.15199/33.2022.07.11

M. Kamiński, M. Drzazga, M. Drzazga, M. KaźmierowskiAwaria silosu żelbetowego – projekt przebudowy z wykorzystaniem elementów technologii BIM / Failure of a reinforced concrete silo – reconstruction project using elements of BIM technology ... 56-59
cytuj/citation: Mieczysław Kamiński, Marek Drzazga, Michał Drzazga, Maciej Kaźmierowski. 2022. Awaria silosu żelbetowego – projekt przebudowy z wykorzystaniem elementów technologii BIM. Materiały Budowlane 599 (7): 56-59. DOI: 10.15199/33.2022.07.12

SODASIL (reklama)

J. Ślusarek, M. Łupieżowiec, W. BasińskiBłędy konstrukcyjne i remontowe obiektów hal sportowych / Structural failures of sports hall buildings ... 60-64
cytuj/citation: Jan Ślusarek, Marian Łupieżowiec, Witold Basiński. 2022. Błędy konstrukcyjne i remontowe obiektów hal sportowych. Materiały Budowlane 599 (7): 60-64. DOI: 10.15199/33.2022.07.13

ARBOCEL (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

P. RynkowskiPrzykładowe profile temperatury wzdłuż gruntowych pionowych wymienników ciepła w systemie grzewczym z pompą ciepła / Examples of temperature profiles along ground vertical heat exchangers in a heat pump heating system ... 65-67
cytuj/citation: Piotr Rynkowski. 2022. Przykładowe profile temperatury wzdłuż gruntowych pionowych wymienników ciepła w systemie grzewczym z pompą ciepła. Materiały Budowlane 599 (7): 65-67. DOI: 10.15199/33.2022.07.14

Kingspan AIR – płyty warstwowe o zwiększonej szczelności powietrznej (artykuł sponsorowany) ... 68

M. PiaseckiZanieczyszczenie powietrza pyłem podczas etapów montażu wybranych wyrobów izolacji cieplnej – badanie laboratoryjne / Dust pollution during the installation phases of selected thermal insulation products – laboratory test ... 70-73
cytuj/citation: Michał Piasecki. 2022. Zanieczyszczenie powietrza pyłem podczas etapów montażu wybranych wyrobów izolacji cieplnej – badanie laboratoryjne. Materiały Budowlane 599 (7): 70-73. DOI: 10.15199/33.2022.07.15

AVASIL (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-BarańskaOdpowiedzialność w przypadku katastrofy budowlanej ... 74

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 76

RYNEK BUDOWLANY

M. KowałskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2022 roku ... 77

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2022 roku ... 80

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w czerwcu oraz za 6 miesięcy 2022 roku ... 82

THIXAN (reklama)

KONFERENCJE

D. Kostrzewska – MatyniaO ekonomii, ekologii imarketingu na XII Kongresie Stolarki Polskiej ... 83

K. WiśniewskaJubileuszowa konferencja „Awarie Budowlane 2022” ... 84

IBERSIL/EBROSIL (reklama)