logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Grade Group (reklama)
Okładka II - Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w budownictwie (reklama)
Okładka III - PROTEKT (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

TEMAT WYDANIA – Materiały i konstrukcje dachowe

B. FranckeCzynniki wpływające na trwałość pokryć dachowych z gontów asfaltowych i błędy popełniane podczas ich układania ... 2

Izolacja bitumiczna – wybrane systemowe rozwiązania SOPREMA (artykuł sponsorowany) ... 5

M. SnopekSystem GradeRoof – nowatorskie cyrkulacyjne odwodnienie dachu płaskiego (artykuł sponsorowany) ... 6

K. SłowińskiPrzegląd wybranych systemów klasyfikacji wyrobów budowlanych i urządzeń z uwagi na ich odporność na gradobicie / Review of selected classification systems for construction products and devices due to their hail resistance ... 8-10
cytuj/citation: Kamil Słowiński. 2022. Przegląd wybranych systemów klasyfikacji wyrobów budowlanych i urządzeń z uwagi na ich odporność na gradobicie . Materiały Budowlane 598 (6): 8-10. DOI: 10.15199/33.2022.06.01

Sita Bauelemente GmbH (reklama)

Neoroof Fireproof REI 30 NRO – innowacyjne rozwiązanie na polskim rynku (artykuł sponsorowany) ... 12

Trwały i bezpieczny dach z pokryciem ceramicznym (artykuł sponsorowany) ... 14

Kompletny Dach Energetyczny – autorskie rozwiązanie spółki Selena ESG (artykuł sponsorowany) ... 15

Innowacyjne membrany wstępnego krycia ... 16

MARMA Polskie Folie (reklama)

Ciepły dach, ciepły dom (artykuł sponsorowany) ... 17

A. PiekarczukDachy walcowe – przegląd typowych rozwiązań konstrukcyjnych / Cylindrical roofs – overview of typical design solutions ... 18-21
cytuj/citation: Artur Piekarczuk. 2022. Dachy walcowe – przegląd typowych rozwiązań konstrukcyjnych . Materiały Budowlane 598 (6): 18-21. DOI: 10.15199/33.2022.06.02

ARBOCEL P (reklama)

ITB (reklama)

M. BrzozowskiDachówki na elewacji – nowy trend w architekturze (artykuł sponsorowany) ... 22

K. WielgusPraktyczne informacje o dachach zielonych ... 24

ZIDA (reklama)

Termoizolacje do dachów płaskich i skośnych BauderECO (artykuł sponsorowany) ... 26

P.Wolański, K.WolańskaZastosowanie instalacji fotowoltaicznych na dachach zielonych ... 27

OPTIGRUEN (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

 

K. PatokaWymagania dotyczące wykonania okapów dachów pochyłych ... 29

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

P. KrauseDetekcja defektów cieplnych systemu ETICS w warunkach quasi-stacjonarnych / Detection of heat defects of the ETICS system in quasi-stationary conditions ... 31-33
cytuj/citation: Paweł Krause. 2022. Detection of heat defects of the ETICS system in quasi-stationary conditions . Materiały Budowlane 598 (6): 31-33. DOI: 10.15199/33.2022.06.03

J. Marchwiński, A. Starzyk, O. KopyłowKontekst energetyczny wykorzystania materiałów budowlanych w projektowaniu energoefektywnych budynków przedszkolnych – spojrzenie architektoniczne / Energy context of building materials’ use in designing energy-efficient kindergarten buildings – architectural outlook ... 34-38
cytuj/citation: Janusz Marchwiński, Agnieszka Starzyk, Ołeksij Kopyłow. 2022. Kontekst energetyczny wykorzystania materiałów budowlanych w projektowaniu energoefektywnych budynków przedszkolnych – spojrzenie architektoniczne . Materiały Budowlane 598 (6): 34-38. DOI: 10.15199/33.2022.06.04

CANASTOL (reklama)

P. KrauseKlasyfikacja imperfekcji cieplnych systemu ETICS / Classification of thermal imperfection of ETICS systems ... 39-41
cytuj/citation: Paweł Krause. 2022. Klasyfikacja imperfekcji cieplnych systemu ETICS . Materiały Budowlane 598 (6): 39-41. DOI: 10.15199/33.2022.06.05

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

 

L. Misiewicz, P. WalczakSpełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Higiena, zdrowie i środowisko” ... 42

VII KONFERENCJA SPB

Wywiad z Grzegorzem Bajkiem, prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów - Konferencja SPB 2022 – zapowiada się ciekawe wydarzenie ... 44

ARBOCEL (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

 

B. StasieńkoRealizacje budynków z zastosowaniem belek PFEIFER Hybridbeam® ... 46

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

T. Tatara, A. Kowalska-Koczwara, M. GruszczyńskiBeton z dodatkiem granulatu gumowego do wykonywania przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami / Concrete with the addition of rubber granules to make vibro-isolating partitions to protect the environment against vibrations ... 48-52
cytuj/citation: Tadeusz Tatara, Alicja Kowalska-Koczwara, Maciej Gruszczyński. 2022. Beton z dodatkiem granulatu gumowego do wykonywania przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami . Materiały Budowlane 598 (6): 48-52. DOI: 10.15199/33.2022.06.06

J. Gołaszewski, B. Klemczak, A. Smolana, M. Gołaszewska, G. Cygan, Ch. Mankel, I. Peralta, F. Röser, E. A. B. KoendersZastosowanie cementu CSA w pianobetonie o małej gęstości / Use of CSA cement in low-density foam concrete ... 53-55
cytuj/citation: Jacek Gołaszewski, Barbara Klemczak, Aneta Smolana, Małgorzata Gołaszewska, Grzegorz Cygan, Christoph Manke, Ignacio Peralta, Frank Röser, Eduardus A. B. Koenders. 2022. Zastosowanie cementu CSA w pianobetonie o małej gęstości . Materiały Budowlane 598 (6): 53-55. DOI: 10.15199/33.2022.06.07

P. Górak, P. PostawaLekkie kruszywo ultrakompozytowe – ekologiczne i użyteczne wykorzystanie odpadów mineralnych i sztucznych / Ultracomposite lightweight aggregates – ecological and usefull management mineral and plastic waste ... 56-59
cytuj/citation: Piotr Górak, Przemysław Postawa. 2022. Lekkie kruszywo ultrakompozytowe – ekologiczne i użyteczne wykorzystanie odpadów mineralnych i sztucznych. Materiały Budowlane 598 (6): 56-59. DOI: 10.15199/33.2022.06.08

Ł. DrobiecBadania murów zamku w Będzinie z użyciem tomografii ultradźwiękowej / Tests with the use of ultrasound tomography of the walls of the castle in Będzin ... 60-62
cytuj/citation: Łukasz Drobiec. 2022. Badania murów zamku w Będzinie z użyciem tomografii ultradźwiękowej. Materiały Budowlane 598 (6): 60-62. DOI: 10.15199/33.2022.06.09

SODASIL (reklama)

K. Skotniczny, M. Kopernik, A. Rawska-SkotnicznyProblemy dotyczące modelowania obciążenia wiatrem obiektów budowlanych / The problems of wind load modelling on structures ... 63-65
cytuj/citation: Krystyna Skotniczny, Magdalena Kopernik, Anna Rawska-Skotniczny. 2022. Problemy dotyczące modelowania obciążenia wiatrem obiektów budowlanych. Materiały Budowlane 598 (6): 63-65. DOI: 10.15199/33.2022.06.10

A. Sz. Borkowski, M. KrólikowskaZastosowanie technologii BIM w istniejących obiektach na przykładzie budynku biurowego / Use of BIM technology in existing objects on the example of an office building ... 66-70
cytuj/citation: Andrzej Szymon Borkowski, Magdalena Królikowska. 2022. Zastosowanie technologii BIM w istniejących obiektach na przykładzie budynku biurowego. Materiały Budowlane 598 (6): 66-70. DOI: 10.15199/33.2022.06.11

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

A. Pogorzelski, J. SieczkowskiPowierzchnia użytkowa w przepisach prawnych i praktyce ... 71

ARBOCEL (reklama)

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Fangrat, M. Głowacz, L. RunkiewiczKwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w aspekcie standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji działającej w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie ... 74

75-LECIE SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Kuczyńskim, zastępcą dyrektora ds. badań i innowacji Instytutu Techniki Budowlanej - Staramy się wyprzedzać kierunki rozwoju budownictwa ... 78

Wywiad z Romanem Lulisem, przewodniczącym MOIIB - Współpraca, rozwój, integracja ... 80

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 81

INFORMATOR PRAWNY

A. Kurdyła - Zatrudnianie migrantów zza wschodniej granicy – co powinien wiedzieć pracodawca ... 82

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu i kwietniu 2022 roku ... 84

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w maju oraz za 5 miesięcy 2022 roku ... 87

AVASIL (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2022 roku ... 88