logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (reklama)
Okładka II - Epstal (reklama)
Okładka III - Solbet Lubartów (reklama)
Okładka IV - Siniat (reklama)

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

XXXVI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI (reklama)

I. SkrzypczakStatystyczna kontrola jakości prefabrykowanych wyrobów betonowych / Statistical quality control of precast concrete products ... 3-6
cytuj/citation: Izabela Skrzypczak. 2022. Statystyczna kontrola jakości prefabrykowanych wyrobów betonowych . Materiały Budowlane 597 (5): 3-6. DOI: 10.15199/33.2022.05.01

Ceramitec (reklama)

Immerbau (reklama)

TEMAT WYDANIA – Naprawa i modernizacja obiektów budowlanych

Partner tematu wydania: 


M. RokielAnaliza dokumentacji technicznej wybranych prac renowacyjnych ... 9

ARBOCEL P (reklama)

FAKRO (reklama)

LAHTI PRO (reklama)

M. KanoniczakMożliwości modernizacji części wewnętrznych budynków wielkopłytowych / Modernization possibilities of internal parts large-panel buildings ... 15-18
cytuj/citation: Marcin Kanoniczak. 2022. Możliwości modernizacji części wewnętrznych budynków wielkopłytowych. Materiały Budowlane 597 (5): 15-18. DOI: 10.15199/33.2022.05.02

CANASTOL (reklama)

D. Bajno, Ł. BednarzWpływ pożaru na bezpieczeństwo 11-kondygnacyjnego budynku wykonanego w technologii „wielkiej płyty” / The effect of fire on the safety of a 11-storey building constructed using „large concrete slab” technology ... 19-22
cytuj/citation: Dariusz Bajno, Łukasz Bednarz. 2022. Wpływ pożaru na bezpieczeństwo 11-kondygnacyjnego budynku wykonanego w technologii „wielkiej płyty”. Materiały Budowlane 597 (5): 19-22. DOI: 10.15199/33.2022.05.03

VISBUD (reklama)

M. Żółtowski, G. Rutkowska, N. Dąbkowski, K. Jeleniewicz, D. Kula, O. SzlachetkaDiagnostyka uszkodzeń elementów murowych na podstawie miar liczbowych procesu drganiowego / Failure diagnostics of masonry elements based on vibration process numerical measures ... 24-26
cytuj/citation: Mariusz Żółtowski, Gabriela Rutkowska, Norbert Dąbkowski, Katarzyna Jeleniewicz, Dorota Kula, Olga Szlachetka. 2022. Diagnostyka uszkodzeń elementów murowych na podstawie miar liczbowych procesu drganiowego. Materiały Budowlane 597 (5): 24-26. DOI: 10.15199/33.2022.05.04

KNAUF (reklama)

K. Grzyb, Ł. Drobiec, J. ZającStan techniczny i wytyczne remontu zabytkowego kościoła w Zakopanem – Harendzie / Technical condition and the renovation guidelines for the historic church in Zakopane – Harenda ... 28-30
cytuj/citation: Krzysztof Grzyb, Łukasz Drobiec, Jakub Zając. 2022. Stan techniczny i wytyczne remontu zabytkowego kościoła w Zakopanem – Harendzie. Materiały Budowlane 597 (5): 28-30. DOI: 10.15199/33.2022.05.05

Immerbau (reklama)

M. A. JurczakZastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów zabytkowych / The use of laser scanning for the inventory of historic buildings ... 32-34
cytuj/citation: Marlena Anna Jurczak. 2022. Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Materiały Budowlane 597 (5): 32-34. DOI: 10.15199/33.2022.05.06

Immerbau (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

 

K. PatokaOcena działania otworów montażowych w paroizolacjach ... 36

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 


P. KaprzykDoświadczenia z produkcji prefabrykatów do budowy dużego obiektu sportowego ... 38

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 


Ł. Drobiec, L. Misiewicz, P. WalczakWytrzymałość na ściskanie elementów murowych z ABK ... 40

75-LECIE SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

Historia SOLBETU STALOWAWOLA S.A. ... 42

Wywiad z dr. hab. inż. Pawłem Pichniarczykiem, dyrektorem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zwiększenie roli nauki w rozwoju przedsiębiorstw ... 43

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Partner działu:

M. Długosz, P. SulikWybrane błędy montażu drzwi przeciwpożarowych spotykane podczas odbioru i eksploatacji / Selected errors in the installation of fire doors can be found during technical survey and operation ... 45-48
cytuj/citation: Mateusz Długosz, Paweł Sulik. 2022. Wybrane błędy montażu drzwi przeciwpożarowych spotykane podczas odbioru i eksploatacji. Materiały Budowlane 597 (5): 45-48. DOI: 10.15199/33.2022.05.07

Promat (reklama)

D. GackiTechniczne aspekty wykonania ogniochronnej konstrukcji podstawy ściany działowej pod podłogą podniesioną / Technical aspects of the fire-resistant structure of the partition wall base under the raised floor ... 50-53
cytuj/citation: Dawid Gacki. 2022. Techniczne aspekty wykonania ogniochronnej konstrukcji podstawy ściany działowej pod podłogą podniesioną. Materiały Budowlane 597 (5): 50-53. DOI: 10.15199/33.2022.05.08

ARBOCEL (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. MajcherekŚciany zielone ... 54

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

K. Zima, J. Malara, S. Biel Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych / Comparison and analysis of construction defects on the example of two multifamily residential buildings ... 56-59
cytuj/citation: Krzysztof Zima, Jarosław Malara, Sebastian Biel. 2022. Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Materiały Budowlane 597 (5): 56-59. DOI: 10.15199/33.2022.05.09

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. Zieliński, J. BłaszkiewiczAnaliza porównawcza wybranych cech technicznych betonu wykonanego przy użyciu kruszywa wapiennego i granitowego / Comparative analysis selected technical characteristics of concrete made with the use of limestone and granite aggregate ... 60-62
cytuj/citation: Krzysztof Zieliński, Julia Błaszkiewicz. 2022. Analiza porównawcza wybranych cech technicznych betonu wykonanego przy użyciu kruszywa wapiennego i granitowego. Materiały Budowlane 597 (5): 60-62. DOI: 10.15199/33.2022.05.10

SODASIL (reklama)

A. PiekarczykZginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – stan graniczny nośności ścian opartych na trzech lub czterech krawędziach ... 63

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Fangrat, M. Głowacz, J. Hoła, L. RunkiewiczPotrzeba popularyzacji i poprawy wizerunku zawodów w obszarze budownictwa ... 66

INFORMATOR PRAWNY

P. RycerzZaskarżanie decyzji o warunkach zabudowy ... 68

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 70

KONFERENCJE

Jubileusz 20-lecia Łódzkiej OIIB ... 72

K. WiśniewskaPrzemysł cementowy – wyzwania na 2022 rok ... 73

ARBOCEL (reklama)

Stowarzyszenie Producentów Cementu (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w pierwszym kwartale 2022 roku ... 76

M. Mysior-SyczukZmiana cenmateriałówbudowlanychwkwietniu oraz za 4miesiące 2022 roku ... 79

AVASIL (reklama)

THIXAN (reklama)

AWANSE NAUKOWE

S. BorońAwanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w I kwartale 2022 roku ... 81