logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Planned and achieved energy and ecological effects of thermomodernization of a group of public buildings

dr inż. Beata Sadowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ORCID: 0000-0003-2866-3685
dr inż. Wiesław Sarosiek, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. o/Białystok

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.03.04
Studium przypadku

Streszczenie. W latach 2013 – 2015 przeprowadzono termomodernizację 24 budynków użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono oszczędności energii i redukcję emisji CO2 określone w audytach energetycznych oraz wyznaczone na podstawie monitoringu zużycia paliw i energii podczas eksploatacji budynków w 2020 r. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie odchyleń efektów energetycznych i ekologicznych w przypadku zmiany źródła ciepła. Osiągnięto zmniejszenie zużycia energii o 37,7% ÷ 92,2%. Planowane i rzeczywiste efekty energetyczne różniły się o 29,5%, a rzeczywista redukcja CO2 była większa od planowanej o 1,39%.
Słowa kluczowe: termomodernizacja; budynek użyteczności publicznej; oszczędności; energia; ekologia.

Abstract. In 2013-2015, thermal modernization was carried out in a group of 24 public buildings.The article presents energy savings and CO2 emission reductions planned in energy audits and determined based on fuel and energy consumption monitoring during the operation of buildings in 2020.The attention was paid to the significant differentiation of the deviations of energy and ecological effects in the case of a change of the heat source. Areduction in energy consumption of between 37,7%and 92,2% was achieved. The planned and actual energy effects differed by 29,5%, and the actual reduction of CO2 was higher than planned by 1,39%.
Keywords: thermomodernization; public building; savings; energy; ecology.

Literatura
[1] Klemm P. (red.). 2005. Budownictwo ogólne. Fizyka budowli..
[2] Szymkiewicz A., Z. Sikora, R. Osowski, W. Tisler. 2014. „Właściwości retencyjne, przewodność hydrauliczna i naprężenia efektywne w gruntach nienasyconych”. Inżynieria Morska i Geotechnika 5/2.
[3] Wójcik R. 2019. „Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o osuszaniu budynków”. Inżynier Budownictwa 4: 60 – 66.
[4] Wójcik R. 2010. „Porady praktyczne dla powodzian na przykładzie Wilkowa”.Materiały Budowlane 7: 89 – 92.

Przyjęto do druku: 25.01.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2022, strona 34-37 (spis treści >>)