logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

W listopadzie 2021 r. sprzedaż produkcji budowlano- montażowej, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, była większa (w cenach stałych) niż przed rokiem o 12,7%(tabela 1), wobec wzrostu o 4,1% w październiku 2021 r. i spadku o 4,9% w listopadzie 2020 r. Lepsze wyniki działalności w listopadzie 2021 r. odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest realizacja specjalistycznych robót budowlanych – o 17,1%, przy wzroście przed rokiem o 4,7%,wjednostkach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków – o 12,6%, a w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 10,4% (wobec spadku w listopadzie 2020 r., odpowiednio o 12,0%i o 4,5%).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 01/2022, strona 82-83 (spis treści >>)