logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Październik 2021 r. był kolejnym miesiącem zwiększenia sprzedaży produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Wzrost był taki sam, jak przed miesiącem i wyniósł 4,2%, wobec spadku o 5,8% w październiku 2020 r. (tabela 1). Podobnie jak we wrześniu, o wzroście produkcji w całym budownictwie zdecydowały lepsze wyniki przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych – o 12,7%, wobec spadku o 1,8% w październiku 2020 r. 

   

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 71-72 (spis treści >>)