logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Wyniki badań GUS, bazujące na raportach dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wskazują, że w październiku 2021 r. utrzymało się notowane od kilku miesięcy spowolnienie wzrostu produkcji materiałów budowlanych. Spośród 45 obserwowanych grup wyrobów dodatnią dynamikę produkcji w październiku 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., zanotowano w 28 grupach (we wrześniu w 32), a w porównaniu z wrześniem 2021 r. tylko w 15 grupach (we wrześniu, w porównaniu z sierpniem, w 29).

   

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 68-70 (spis treści >>)