logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Termin przeprowadzenia pierwszej kontroli okresowej obiektu wielkopowierzchniowego po oddaniu do użytkowania

Obiekty budowlane należy poddawać okresowym kontrolom podczas użytkowania, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 wymienionej ustawy, właściciel lub zarządca powinni przeprowadzać kontrole okresowe co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przebudowa a oddawanie obiektu do użytkowania

Przepisy dotyczące oddawania obiektów budowlanych do użytkowania: art. 54 (regulujący obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy) i art. 55 (regulujący obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie) ustawy – Prawo budowlane odnoszą się wyłącznie do zamierzeń polegających na budowie obiektu budowlanego.

Poznajcie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Skład Departamentu:
● Dyrektor (D);
● Zastępca Dyrektora (ZD);
● Wydziały Inspekcji i Kontroli – DIK-1; DIK-2; DIK-3;
● Wydział Planowania, Przygotowania Kontroli i Analiz (DIK-4).
  

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 61-63 (spis treści >>)