logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Innovative techniques of bridge inspections – testing sites

mgr inż. Kamil Korus, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-2754-5882
dr inż. Marcin Jasiński, Firma Projektowa Wanecki
ORCID: 0000-0002-7137-0813
mgr inż. Tomasz Płaszczyk, CADmost Projekt
ORCID: 0000-0002-7064-4675
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-3602-0575

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.08
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Artykuł opisuje pierwszy etap prac nad cyfrowymi bliźniakami mostów, podjętymi przez zespół mostowy Politechniki Śląskiej. Przedstawiono proces typowania obiektów mostowych, które stały się poligonami doświadczalnymi. Każdy obiekt został krótko scharakteryzowany pod kątem przydatności do testowania urządzeń i technologii wspierających inspektorów mostowych w procesie tworzenia cyfrowego bliźniaka. Pokazano najważniejsze techniki, które obok metody BIMbędą poddane badaniom, a szczególnie mieszaną rzeczywistość, pojazdy UAV i rekonstrukcję 3D ze skanowaniem laserowym oraz fotogrametrią.
Słowa kluczowe: BIM; SGM; UAV; cyfrowe bliźniaki; infrastruktura; mosty.

Abstract. The article describes the first stage of research on digital twin bridges, which was undertaken by the bridge team of the Silesian University of Technology. The process of selecting bridge structures that have become testing grounds is presented. Each bridge has been briefly characterized in terms of suitability for testing devices and technologies supporting bridge inspectors and the process of creating bridge digital twin. Themost important techniques that will be tested next to the BIM methodology are shown and especiallymixed reality, UAVs and 3D reconstruction with laser scanning and photogrammetry.
Keywords: BIM; BMS; UAV; Digital Twins; infrastructure; bridges.

Literatura
[1] Bień Jan. 2010. Uszkodzenia, diagnostyka obiektów mostowych. Warszawa: WKŁ.
[2] BIM Standard PL. Projekt zasad przygotowania i realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce zgodny z normą PN-EN ISO 19650 i krajowym prawembudowlanym. (2020). http://pzpb.com.pl/.
[3] Głomb J., A. Radziecki, J. Śliwka, J. Weseli. 1991. „Projekt i realizacja mostu granicznego przez dolinę Olzy w Cieszynie”. Inżynieria i Budownictwo (9): 331 – 335.
[4] Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, GDDKiA,Warszawa, 2011.
[5] Płaszczyk Tomasz, Kamil Korus, M. Uściłowski, Marek Salamak. 2021. „Cyfryzacja procesów utrzymania obiektów infrastruktury”.Materiały Budowlane 586 (6): 50 – 52.
[6] Sacks R. i in. 2018. „SeeBridge as next generation bridge inspection: Overview, Information Delivery Manual and Model View Definition”. Automation in Construction 90: 134 – 145.
[7] Salamak Marek. 2020. BIMw cyklu życia mostów. Warszawa: PWN.
[8] Salamak Marek, R. Żuchowski. 2017. „Selection, Maintenance and Acoustic Diagnostics of Expansion Joints in Bridges Located in Areas with Ground Deformations, Transactions of the VŠB”. Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series 17 (2): 89 – 98.
[9] Salamak Marek,M. Januszka. 2018.BrIMbridge inspections in the context of Industry 4.0 trends. In Powers, Frangopol, Al-Mahaidi, & Caprani (Eds.), IABMAS 2018,Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges (pp. 2260–2267). Taylor & Francis Group.

Przyjęto do druku: 26.07.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 58-60 (spis treści >>)