logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

High-rise buildings with suspended storeys

dr inż. Ireneusz Cała, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury
ORCID: 0000-0002-5266-7128

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.06
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień dotyczących kształtowania konstrukcji wieżowców ze stropami podwieszonymi do trzonu nośnego. Współczesne realizacje takich budynków są często znacznymi modyfikacjami konstrukcji nazywanych systemami wieszarowymi, które powstały w latach sześćdziesiątych XX w. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim systemów konstrukcyjnych. W rozwiązaniach architektonicznych, jak na początku, podstawową zasadą jest możliwość uwolnienia dolnych kondygnacji od słupów zewnętrznych. W przypadku współczesnych złożonych form systemów konstrukcyjnych tworzone są modele numeryczne, które umożliwiają uwzględnienie przestrzennej pracy konstrukcji. Daje to możliwość modyfikacji starszych, znacznie prostszych, systemów konstrukcyjnych i tworzenia zaskakujących przestrzennie, dynamicznych, lekkich optycznie budynków, stanowiących kontrast w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.
Słowa kluczowe: budynek wysoki; system konstrukcyjny; ustrój „wieszarowy”; konstrukcje trzonowe.

Abstract. This article attempts to present the issues related to the shaping of the structure of high-rise buildings with ceilings suspended from the load-bearing core. Contemporary realizations of buildings with suspended storeys are often considerable modifications to structures called suspension systems, which were created in the 1960s. The modifications concern mainly construction systems. In architectural solutions, as in the beginning, the basic principle is the possibility of freeing the lower storeys from external columns. For modern complex forms of structural systems, numerical models are created to account for the spatial work of the structure. This allows for the modification of older, much simpler, structural systems and the creation of spatially surprising, dynamic, optically light buildings that contrast with traditional solutions.
Keywords: high-rise building; structural system; „suspension” structure; core structures.

Literatura
[1] Jardine K.; P. Lee. 111MainAn Office Tower That Hangs fromits Hat Over a Theater - CTBUH 2018 Tall+Urban Innovation Conference.
[2] Pawłowski Adam Zbigniew. 1976. Kształtowanie i konstruowanie wysokich budynków trzonowych. Warszawa. COBPBO.
[3] Pawłowski Adam Zbigniew; Ireneusz Cała. 2013. Budynki wysokie. Warszawa. Oficyna Wydawnicza PW.
[4] SarkisianMark, Peter Lee,Alvin Tsui, Lachezar Handzhiyski. 2016. „Hat Truss-Supported Office Tower in Salt Lake City. Structure Magazine, str. 32 – 35.
[5] SarkisianMark; Peter Lee,Alvin Tsui, Lachezar Handzhiyski. 2016. „Performance-Based Design of 111 Main in Salt Lake City”. Structure Magazine, str. 51 – 54.
[6] Schoenmakers S., D-J. Kluft. Gedraaide volumes vragen om inventieve constructie nhowRAI Hotel – www.cementonline.nl/nhowrai_hotel?file= 1510230082.1534.pdf; dostęp 08.09.2021.
[7] van der Beek P. Iconisch Amsterdamse ZuidasherbergtBenelux' grootste hotel; Stedenbouw.nl – https://pleijsierbouw.nl/wp-content/uploads/2018/ 11/SB-752-nhow-hoofdartikel.pdf;dostęp08.09.2021.
[8] www.arup.com/projects/hsbc-headquarters-1- queens-road-central; dostęp 08.09.2021.
[9] www.emporis.com/buildings/1254099/nhow- -amsterdam-rai-amsterdam-netherlands; dostęp 08.09.2021.
[ 1 0 ] www. f o s t e r a n d p a r t n e r s . c om/ p r o - jects/hongkong-and-shanghai-bank-headquarters/; dostęp 08.09. 2021.
[11] www.skyscrapercenter.com/building/111- main/15807; dostęp 08.09. 2021.
[12] www.skyscrapercenter.com/building/nhow- -amsterdam-rai-hotel/19459; dostęp 08.09.2021.

Przyjęto do druku: 29.10.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 43-46 (spis treści >>)