logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Tytuł artykułu jest nazwą projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I. 1 – Rozwój infrastruktury badań i innowacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu RPLD. 01.01.00-10.-0003/18. Projekt ten był realizowany w latach 2019 – 2020.

  

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 42 (spis treści >>)