logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Nawet w przypadku prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji płytowo-słupowych może dojść do katastrofy postępującej, czyli do zniszczenia w wyniku uszkodzenia jednego z jej elementów nośnych. Jest to najczęściej efekt oddziaływań wyjątkowych, takich jak np. wybuch gazu, uderzenia pojazdów w elementy konstrukcyjne podczas wypadków drogowych lub lotniczych, czy też bombowe zamachy terrorystyczne. Znaczny wzrost pojawiających się sytuacji awaryjnych przyczynił się do uwzględniania obciążeń wyjątkowych na etapie projektowania, aby skutki katastrof wywołane ich działaniem ograniczyły się do niewielkiej części obiektu, wykluczając jego całkowite zniszczenie.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 40 (spis treści >>)