logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materials and technologies for renovation of damp walls

dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
ORCID: 0000-0002-4782-8409
mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ORCID: 0000-0003-3429-8098

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.03
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wpływ wilgoci na degradację zabytkowej tkanki obiektów historycznych. Omówiono mechanizm przedostawania się wilgoci do murów. Zaprezentowano rozwiązania materiałowe mające na celu eliminację źródeł zawilgocenia obiektów, sposoby osuszania murów oraz system tynków renowacyjnych. Zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego podejścia do budynków zabytkowych oraz poprzedzenie prac renowacyjnych wnikliwą analizą.
Słowa kluczowe: renowacje; wilgoć; tynki renowacyjne; przeciwwilgociowa przepona pozioma.

Abstract. The article presents the impact of moisture on the degradation of the of historical buildings. The mechanism of moisture penetration into the walls is presented. There are presented solutions aimed at the elimination of the sources of the dampness in the objects, the methods of drying the walls and the renovation plaster system. Emphasized the need for an individual approach to historic buildingsand to precede renovation works with a thorough analysis.
Keywords: renovations; dampness; renovation plasters; horizontal dampness barrier.

Literatura
[1] Adamowski J., Z. Matkowski. 2015. „Ocena skuteczności metod osuszania budynków. ”Materiały Budowlane 511 (3): 28 – 31.
[2] Frössel Frank. 2007. Osuszanie murów i renowacja piwnic. Warszawa. Polcen.
[3] Garbalińska H.,A. Siwińska. 2011. „Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła.” Inżynieria i Budownictwo 67: 611 – 614.
[4] Merkblatt W. T. A. 2004. „Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.” Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.: 24. München.
[5] Monczyński Bartłomiej. 2017. „Wtórne hydroizolacje poziome muru wykonywane metodą iniekcji – najnowsze odkrycia.” Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury.
[6] Rokiel M. 2014. Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Warszawa. Wydawnictwo Medium.
[7] Rokiel M., C. Magott. 2007. „Prace renowacyjne – diagnostyka.” Izolacje 12.7-8: 28 – 38.
[8] Siemiński W.,W. Brachaczek. 2013. „Tynki renowacyjne.” Materiały Budowlane 490 (6): 52 – 56.

Przyjęto do druku: 03.11.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 20-22 (spis treści >>)