logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Andrzej Paluch, ISK ENGINEERING Sp. z o.o.

Pomimo dostępu do różnych systemów do mostkowania rys, nadal istnieje potrzeba opracowania nowych rozwiązań, gdyż wadą dotychczasowych jest m.in. to, że w przypadku pracy podłoża nośnego i zmiany rozmiaru rys, nie pozwalają one na kontrolowanie tej zmiany na wierzchniej warstwie wykończeniowej. Ponadto systemy, w których stosowane są powłoki elastyczne, nie są przystosowane do pracy np. w warunkach obniżonej temperatury oraz na podłożach kruchych i niemogących przenosić naprężeń wywołanych skurczem powłok elastycznych. W związku z tym przeprowadzono prace badawcze w ramach projektu badawczego o nr. RPLU.01.02.00-06-0042/17.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 18 (spis treści >>)