logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Cost and time analysis of building a single-family house in the CLT cross-laminated timber technology

inż. Andrzej Ossowski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr inż. Marcin Szczepański, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ORCID: 0000-0001-6049-2391

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przybliżono problematykę konstruowania obiektów z drewna krzyżowo klejonego CLT pod kątem czasu i potencjalnych kosztów budowy. Poddano analizie budowę jednorodzinnego domu w Żółwinie, jednego z pierwszych obiektów z CLT w Polsce. Z przeprowadzonej analizy wynika, że właściwości drewna klejonego krzyżowo czynią ten materiał ciekawą alternatywą dla tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, stal i beton. Duży zakres możliwości obróbki i doboru liczby oraz charakterystyki poszczególnych warstw składowych paneli z CLT stwarzają szeroki wachlarz zastosowania tego materiału w różnego rodzaju obiektach budowlanych. Kwestie proekologiczne, bardzo dobra jakość wykonania elementów konstrukcyjnych, prostota montażu obiektów i czas trwania budowy przemawiają na korzyść coraz szerszego wykorzystywania drewna krzyżowo klejonego w budownictwie. Wysoki koszt materiału oraz niski poziom znajomości technik budowlanych związanych z nowoczesnym budownictwem drewnianym na rynku krajowym mogą być jednak czynnikami spowalniającymi stosowanie tej technologii.
Słowa kluczowe: budownictwo drewniane; CLT; panele drewniane; konstrukcje drewniane; drewno klejone.

Abstract. The article presents the problems of constructing objects made of CLT cross-laminated timber in terms of time and potential construction costs. The construction of a single-family house in Żółwin, one of the first buildings,was analyzedwith CLT in Poland. The analysis shows that the properties of crosslaminated timber make this material an interesting alternative to traditional building materials, such as brick, steel and concrete. The wide range of possibilities for processing and selection of the number and characteristics of individual component layers of CLT panels create a wide range of applications of this material in various types of construction facilities. Ecological issues, very good quality of construction elements, the simplicity of the assembly of facilities and the duration of construction speak in favor of the increasing use of cross-wood glued in construction. The high cost of the material and the low level of knowledge of construction techniques related to modern wooden construction in the domestic market however, they may be factors that slow down the application of this technology.
Keywords: timber structures; CLT; timber panels; wood construction; cross laminate timber.

Literatura
[1] Antnik Roy, Marco Bonetti, Curt Garrigan, RichardWestaway. 2014. „Greening the Building Supply Chain” UNEP – United Nations Environmental Program.
[2] Ramage Michael. 2017. „Renewable and Sustainable Energy Reviews”. Frontiers of Engineering: Reports on Leading-Edge Engineering 68 (5.4): 333 – 359.
[3] Borgström Eric, Johan Fröbel. 2019. „The CLT Handbook: CLT structures – facts and planning”. Swedish Wood.
[4] He Minjuan, Li Zheng, Sun Xiaofeng. 2018. „Bending and compressive properties of crosslaminated timber (CLT) panels made from Canadian hemlock”. Construction and Building Materials 185 (10): 175 – 183.
[5] Szczepański Marcin, Wojciech Migda, Robert Jankowski. 2019. „Experimental Study on Dynamics ofWooden HouseWall Panels with Different Thermal Isolation”.Applied Sciences 9, no. 20: 4387.

Przyjęto do druku: 03.11.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 6-10 (spis treści >>)