logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

The influence of bed joints reinforcement of shear walls with openings made of calcium-silicate masonry units on the shear stress – strain angle relationship and cracking and ultimate stresses

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.01
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań ścian zbrojonych z otworami o rożnym kształcie wykonanych z silikatowych elementów murowych. Określono wpływ zbrojenia na zależność naprężenie ścinające – kąt odkształcenia postaciowego oraz wartość naprężeń rysujących i niszczących. Wykonano i zbadano 12 ścian o zewnętrznych wymiarach l = 4,45 m, h = 2,45 m, t = 180 mm z otworami zróżnicowanym i pod względem kształtu i wymiarów. W przypadku wszystkich zbrojonych modeli stopień zbrojenia elementów wynosił ρ = 0,07 (> ρmin = 0,05). Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 1,5 lub 0,75 N/mm2. Wykazano istotny wpływ zbrojenia na sztywność ścian oraz wartość analizowanych naprężeń w chwili zarysowania i zniszczenia.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; silikatowe elementy murowe; ściany ścinane; ściany z otworami; zbrojenie spoin wspornych; naprężenia rysujące; naprężenia niszczące.

Abstract. The article presents the results of research on reinforced walls with openings of various shapes made of calcium-silicate masonry units. The main aim of the conducted experiments was to determine the influence of the applied reinforcement, on the relationship shear stress – shear strain angle and the value of cracking and ultimate stresses. 12 walls with external dimensions of l = 4,45 m, h = 2,45 m, t = 180 mm with openings of different shape and dimensions were constructed and tested. In all reinforced models, the element reinforcement ratio was ρ = 0,07 (> ρmin = 0,05). The walls were tested at the initial compressive stress of σc = 0,1; 1,5 or 0,75 N/mm2. The significant influence of the reinforcement on the wall stiffness and the values of the analyzed stresses at cracking and ultimate was demonstrated.
Keywords: masonry structures; calcium-silicate masonry units; shear walls; walls with openings; bed joint reinforcement; cracking shear stress; ultimate shear stress.

Literatura
[1] Jasiński Radosław. 2021. „Wpływ zbrojenia spoin wspornych w ścianach z otworami, wykonanych z silikatowych elementów murowych na morfologię zarysowań  i mechanizm zniszczenia”. Materiały Budowlane 584 (4): 11 ÷ 14. DOI: 10.15199/33.2021.04.01.
[2] Jasiński Radosław. 2019. „Effects ofOpening Shapes onBehaviour of ShearWallsMade ofAACMasonry Units”. IOPConf. Series:Materials Science and Engineering: 471.DOI:10.1088/1757-899X/471/2/022011.
[3] PN-EN-1996-1-1:2013 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1:Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Przyjęto do druku: 06.04.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 3-5 (spis treści >>)