logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Astra Technologia Betonu (reklama)
Okładka II - EPSTAL (reklama)
Okładka III - Roben (reklama)
Okładka IV - PARADYŻ (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

R. JasińskiWpływ zbrojenia spoin wspornych ścian ścinanych z otworami, wykonanych z silikatowych elementów murowych, na zależności naprężenie ścinające – kąt odkształcenia postaciowego oraz naprężenia rysujące i niszczące / The influence of bed joints reinforcement of shear walls with openings made of calcium-silicate masonry units on the shear stress – strain angle relationship and cracking and ultimate stresses ... 3-5
cytuj/citation: Radosław Jasiński. 2021. Wpływ zbrojenia spoin wspornych ścian ścinanych z otworami, wykonanych z silikatowych elementów murowych, na zależności naprężenie ścinające – kąt odkształcenia postaciowego oraz naprężenia rysujące i niszczące. Materiały Budowlane 592 (12): 3-5. DOI: 10.15199/33.2021.12.01  

A. Ossowski, M. SzczepańskiAnaliza kosztów i czasu budowy domu jednorodzinnego w technologii drewna krzyżowo klejonego CLT / Cost and time analysis of building a single-family house in the CLT cross-laminated timber technology ... 6-10
cytuj/citation: Andrzej Ossowski, Marcin Szczepański. 2021. Analiza kosztów i czasu budowy domu jednorodzinnego w technologii drewna krzyżowo klejonego CLT. Materiały Budowlane 592 (12): 6-10. DOI: 10.15199/33.2021.12.02

W. Brachaczek, A. ChlebośMateriały i technologie do renowacji zawilgoconych murów / Materials and technologies for renovation of damp walls ... 20-22
cytuj/citation: Wacław Brachaczek, Adam Chleboś. 2021. Materiały i technologie do renowacji zawilgoconych murów. Materiały Budowlane 592 (12): 20-22. DOI: 10.15199/33.2021.12.03

M. Piasecki, R. GeryłoZagadnienia dekarbonizacji budownictwa w Polsce / Decarbonization problems of construction industry in Poland ... 23-26
cytuj/citation: Michał Piasecki, Robert Geryło. 2021. Zagadnienia dekarbonizacji budownictwa w Polsce. Materiały Budowlane 592 (12): 23-26. DOI: 10.15199/33.2021.12.04

K. DuchGeopolimery zawierające materiały odpadowe / Geopolymers containing waste materials ... 32-33
cytuj/citation: Krzysztof Duch. 2021. Geopolimery zawierające materiały odpadowe. Materiały Budowlane 592 (12): 32-33. DOI: 10.15199/33.2021.12.05

I. CałaBudynki wysokie o kondygnacjach podwieszonych / High-rise buildings with suspended storeys ... 43-46
cytuj/citation: Ireneusz Cała. 2021. Budynki wysokie o kondygnacjach podwieszonych. Materiały Budowlane 592 (12): 43-46. DOI: 10.15199/33.2021.12.06

E. Staniszewska-Chlebowska, S. WallZmiana wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów do wentylacji i klimatyzacji / Change of the requirements for marketing of ventilation and air-conditioning products ... 50-52
cytuj/citation: Edyta Staniszewska-Chlebowska, Sebastian Wall. 2021. Zmiana wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów do wentylacji i klimatyzacji. Materiały Budowlane 592 (12): 50-52. DOI: 10.15199/33.2021.12.07

K. Korus, M. Jasiński, T. Płaszczyk, M. SalamakInnowacyjne techniki inspekcji mostów – poligony doświadczalne / Innovative techniques of bridge inspections – testing sites ... 58-60
cytuj/citation: Kamil Korus, Marcin Jasiński, Tomasz Płaszczyk, Marek Salamak. 2021. Innowacyjne techniki inspekcji mostów – poligony doświadczalne. Materiały Budowlane 592 (12): 58-60. DOI: 10.15199/33.2021.12.08

 ***

ARBOCEL P (reklama)

ImmerBau (reklama)

TEMAT WYDANIA – Materiały wykończeniowe

K. Nosal, K. BorkowiczZasady stosowania klejów do płytek ceramicznych w celu zagwarantowania optymalnej przyczepności okładzin ... 12

CANASTOL (reklama)

B. MikusińskaLinia do produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych barwionych na wskroś w całej masie w Ceramice Paradyż ... 15

K. SzulimPodstawowe zasady układania płytek ceramicznych ... 16

ARBOCEL (reklama)

KNAUF (reklama)

A. PaluchNowy system mostkujący rysy w przegrodach budowlanych ... 18

ISK ENGINEERING (reklama)

Sempre (reklama)

OCHRONA ŚRODOWISKA I KLIMATU

Instytut Techniki Budowlanej (reklama)

B. ŚrodaWykorzystanie odpadów w cementowni a polityka klimatyczna ... 28

Rozmowa z Benedyktem Karczewskim, prezesem zarządu i właścicielem firmy Astra Technologia Betonu - Astra Technologia Betonu stawia na jakość i współpracę z partnerami biznesowymi ... 30

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

K. Łaskawiec, E. GóreckaTrwałość autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle najnowszych badań ... 34

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

P. WojtanowiczPołączenia pośrednie BSF Invisible Connections – nowoczesność a powrót do korzeni ... 36

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaHistoria warstw wstępnego krycia ...38

PRAKTYKA BUDOWLANA

Badania żelbetowego ustroju płytowo-słupowego zbrojonego stalą EPSTAL ... 40

Projekt Innova Concrete, czyli jak dbać o najważniejsze dwudziestowieczne zabytki betonowe (artykuł sponsorowany) ... 41

Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej ... 42

SODASIL (reklama)

AZATECH (reklama)

Rodzaje rękawic do prac budowlanych ...  48

PROLINE (reklama)

ARBOCEL (reklama)

Instytut Techniki Budowlanej (reklama)

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

U. TomczakMikropale kotwiące ... 54

AVASIL (reklama)

SOLETANCHE (reklama)

THIXAN (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 61

INFORMATOR PRAWNY

A. KurdyłaStała obecność kierownika budowy na budowie – rozsądny obowiązek czy pułapka? ... 64

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

M. RybakZapotrzebowanie rynku na pracowników wykonujących zawody związane z budownictwem ... 66

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2021 roku ... 68

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2021 roku ... 71

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w listopadzie oraz po 11 miesiącach 2021 roku ... 73

IBERSIL/EBROSIL (reklama)