logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Maciej Robakiewicz

6 października 2021 r. odbyło się w Warszawie XX FORUM TERMOMODERNIZACJA zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). To spotkanie audytorów energetycznych i projektantów, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i banków, organizowane jest corocznie od dwudziestu lat. Patronat honorowy nad FORUM objęły urzędy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród osiemnastu patronów medialnych był miesięcznik „Materiały Budowlane”

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2021, strona 72-73 (spis treści >>)