logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju, w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, była mniejsza (w cenach stałych) w I kwartale br. o 13,2%, a po pierwszym półroczu br. o 2,8%w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (tabela 1). Po lepszych wynikach uzyskanych przez firmy budowlane w III kwartale – średnio o 5,9%(wobec średniego spadku w analogicznym okresie ub. roku o 10,9%), po trzech kwartałach br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była większa o 1,4% niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,6%.Wzrost ten był przede wszystkim rezultatem lepszych wyników firm realizujących głównie specjalistyczne roboty budowlane, których produkcja była większa o 10,6% niż przed rokiem, kiedy wzrost wyniósł 0,6%. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2021, strona 64-66 (spis treści >>)