logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Budowa bez wymaganego dziennika budowy

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu ostemplowania przedłożonego dziennika budowy lub jego wydania i ostemplowania (art. 45 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy (art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane). 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę do części inwestycji

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy: ...

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2021, strona 59 (spis treści >>)