logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Research of TERIVAPANEL slab under short- and long-term load

mgr inż. Jakub Zając, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6080-2994
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Artur Kisiołek, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna; Wydział Ekonomiczny
ORCID: 0000-0002-8815-6776

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.11.03
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Przeprowadzono badania wpływu krótko trwałych oraz długotrwałych obciążeń pełnoskalowego modelu stropu panelowego TERIVA PANEL o wymiarze 6,30 x 6,30 m. Panele TERIVA PANEL wykonano jako prefabrykowane płyty sprężane w układzie dwóch odwróconych żeber połączonych wspólną półką dolną. W płytach specjalnie ukształtowano złącza boczne (zamek), umożliwiające przenoszenie obciążeń pomiędzy panelami. Badanie prowadzono pod obciążeniem grawitacyjnym umieszczonym na stropie przykładanym sekwencyjnie zgodnie z ustalonymi schematami, a pomiary realizowano za pomocą czujników indukcyjnych. W celu weryfikacji wpływów długotrwałych, w tym możliwości wystąpienia klawiszowania, obciążenie przyłożono niesymetrycznie. Porównanie uzyskanych przemieszczeń z modelu doświadczalnego z obliczeniami modelu płyty jednokierunkowej wykazały ponad trzykrotną różnicę uzyskanych wyników ugięć. Obecnie stosowane metody obliczeniowe prowadzą do bardzo konserwatywnych wartości ugięć, nie oddając rzeczywistego modelu pracy stropów o złączach zapewniających współpracę prefabrykatów.
Słowa kluczowe: stropy panelowe; stropy sprężone; klawiszowanie; efekty długotrwałe.

Abstract. Tests of a full-scale slab model with dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of TERIVAPANEL panels, were carried out under short-term and long-term load. TERIVA PANEL panels are half precast, prestressed concrete slabs with ribs connected at the bottom with specially shaped cross-connection (shear key), enabling transfer loads between the panels. The tests were carried out under load placed on the top of the slab. Additionally, the load was applied sequentially, and measurements were made by the electronic method. In one of the stages of long-term testing, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. Comparing the displacements obtained from the experimental model with the calculations of the one-way slab model showed more than threefold differences in the obtained results. The currently used calculation methods lead to very conservative displacement values, not reflecting the actual work model of slabs with joints transferring loads between the panels.
Keywords: panel slabs; prestressed slabs; faulting; long-term effect.

Literatura
[1]AjdukiewiczA., J.Mames. 2008.Konstrukcje z betonu sprężanego. Stowarzyszenie ProducentówCementu.
[2]DerkowskiW. 2019. „New solutions for prefabricated floor slabs”. Cement Wapno Beton 5: 372 – 382. DOI: 10.32047/CWB.2019.24.5.4.
[3]DerkowskiW., P. Skupień. 2018.Omożliwości uciąglaniastropówzesprężonychpłytkanałowych. KonferencjaNaukowo- Techniczna.Konstrukcje sprężone
[4]DerkowskiW.,M. Surma. 2013. „Shear Capacity of Prestressed Hollow Core Slabs on Flexible Supports”. Tech. Transacions Civ. Eng. 2-B, 3–12.
[5]Drobiec Ł. 2018. Stropy Vector. Koncepcja, kształtowanie, projektowanie,wykonawstwo.WydawnictwoPolitechniki Śląskiej.
[6]Gromysz K. 2010. „Stropy, belki i ściany zespolone typu beton – beton. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno- materiałowo-technologiczne”. Konstrukcje żelbetowe. XXVWPPK, 356–406.
[7]Han S. J., J.H. Jeong,H. E. Joo, S.H. Choi, S. Choi, K. S. Kim. 2019. „Flexural and shear performance of prestressed composite slabs with inverted multi-ribs”. Applied Science, 9, 4946.DOI:10.3390/APP9224946.
[8] Kisiołek A. 2017. Rynek systemów stropowych wPolsce.Analizawybranychrozwiązańnaprzestrzenilat 2015–2016.WydawnictwoWyższejSzkołySpołeczno- -EkonomicznejwŚrodzieWlkp.
[9]Konbet.2019.StropTerivaPanel,instrukcjamontażu, składowania i transportu. Poznań.
[10] Song J.-Y., S. E. Kim, H. Lee, H.-G. Kwak. 2009. „Load Distribution Factors for Hollow Core Slabs with In-situReinforcedConcreteJoints”.InternationalJournal of Concrete Structures and Materials 3: 6 3 – 69. DOI: 10.4334/ijcsm.2009.3.1.063.
[11] StarosolskiW. 2016.Konstrukcje żelbetowewedług Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[12] StarosolskiW. 1998. Praca poprzeczna stropówzespolonychtypu2Kiinnych. XVIKonferencjaNaukowo- -Techniczna „Jadwisin98”.Betoniprefabrykacja2:235.
[13] Zając J., Ł. Drobiec, R. Jasiński, M. Wieczorek, W.Mazur,K.Grzyb,A.Kisiołek. 2021. „TheBehaviour of Half-Slabs and Hollow-Core Slab in Four-Edge Supported Conditions”. Applied Science, 11, 10354. DOI:10.3390/APP112110354.

Przyjęto do druku: 04.10.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2021, strona 21-24 (spis treści >>)