logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Sierpień br. był kolejnym miesiącem obserwowanego od maja wzrostu sprzedaży produkcji budowlano - montażowej wykonanej na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Produkcja była o 10,2% większa (w cenach stałych) niż w sierpniu ub. roku (tabela 1), kiedy notowano spadek o 12,0%, przy wzroście o 3,3% w lipcu br. Lepsze niż przed rokiem efekty odnotowano we wszystkich działach przedsiębiorstw budowlanych, przy czym na uwagę zasługuje skala wzrostu w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są specjalistyczne roboty budowlane – o 29,7%, wobec spadku przed rokiem o 5,1%.Wprzedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja zwiększyła się o 6,8%, a w firmach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków o 0,4% (przy spadku w sierpniu ub. roku, odpowiednio o 16,8%i o 9,4%). 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 80-81 (spis treści >>)