logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Departament Usług Cyfrowych Skład Departamentu: 1) Dyrektor Departamentu; 2) Zastępca Dyrektora; 3) Wydział ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (DUC-1); 4) Wydział ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie (DUC-2). Wydział ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (DUC-1) realizuje następujące zadania: 1) budowa centralnej ewidencji emisyjności budynków realizowanej w ramach projektu ZONE; 2) wdrożenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, w tym przede wszystkim proces jej tworzenia i wdrażania e-usług; 3) nadzór i współpraca z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi prace w ramach projektu ZONE; 4) prowadzenie bieżącej komunikacji i korespondencji, omawianie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wykonywania projektu ZONE; 5) definiowanie i weryfikowanie wymagań biznesowych zapewniających aktualność uzasadnienia biznesowego projektu ZONE w trakcie jego trwania i po utworzeniu centralnej ewidencji emisyjności budynków; 6) obsługa prawna projektu ZONE; 7) tworzenie wymaganej dokumentacji projektowej; 8) zarządzanie projektem ZONE, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do bieżącego zarząd...

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 75-76 (spis treści >>)