logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Consequences of incorrect renovation decisions in a XVII century timber framed building

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6343-4840

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.10.07
Studium przypadku

Streszczenie. W przypadku zabytkowych budynków szachulcowych konsekwencje błędnych decyzji remontowych lub zaniedbań w konserwacji prowadzą do nieodwracalnych procesów niszczenia obiektu. Skuteczne podjęcie działań ratujących wymaga wówczas przeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych. Wyniki tych badań pozwolą na zaproponowanie rozwiązań naprawczych, nieingerujących w historyczny układ architektoniczno- konstrukcyjny obiektu. W artykule przedstawione zostaną wyniki oceny stanu technicznego XVII-wiecznego kościoła w Sękowicach, wykonanego w technologii tradycyjnej szkieletowej. W konsekwencji wcześniejszych niewłaściwych decyzji dotyczących prac remontowych, znaczna część elementów drewnianej konstrukcji uległa korozji biologicznej, przez co utraciła pierwotną wytrzymałość. Część ścian osiadła na skorodowanych belkach podwalinowych, a nierównomierne osiadanie spowodowało skręcenie całej konstrukcji.
Słowa kluczowe: konstrukcja szkieletowa; remont; stan techniczny.

Abstract. In the case of historic frame buildings, the consequences of erroneous repair decisions or negligent maintenance lead to irreversible processes of deterioration of the building. Effective undertaking of rescue measures then requires carrying out appropriate diagnostic research. The results of these examinations will allow to propose repair solutions that do not interfere with the historical architectural and structural layout of the building. This paper will present the results of the assessment of the technical condition of the 17th century church in Sękowice, built in traditional frame technology. As a consequence of earlier inappropriate decisions concerning the renovation works, a considerable part of the wooden construction elements underwent biological corrosion, whichmade themlose their original strength properties. Some of the walls settled on the corroded foundation beams, and the uneven settlement caused twisting of the whole structure.
Keywords: frame structure; renovation; technical condition.

Literatura
[1] Franke Heinrich. 1960. Ostgermanische Holzbaukultur. Breslau 1936.
[2] Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa Kościoła Filialnego pw. św. Rodziny w Sękowicach – archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
[3] Klein Ulrich. 1985. „Datierte Fachwerkbauten des 13. Jahrhunderts”. Zeitschrift fur Archeologie des Mittelaltres (13).
[4] Monczynski Bartłomiej, Barbara Ksit, Anna Szymczak-Graczyk. 2019. „Assessment of the effectiveness of secondary horizontal insulation against rising damp performed by chemical injection”. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 471 052063.
[5] Nowogońska Beata. 2020. „A Methodology for Determining the Rehabilitation Needs of Buildings”. Applied Sciences 10, 3873.

Przyjęto do druku: 05.08.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 67-70 (spis treści >>)