logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Durability of bridge cornices made of polymer concrete plates and laminate plates

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-6617-6290
mgr inż. Katarzyna Mossor, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-1749-2529

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.10.06
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Gzymsy w mostach w sposób istotny wpływają na ich trwałość. Z tego względu tak ważna jest ich poprawna konstrukcja, która powinna dobrze zabezpieczać przęsło przed negatywnym oddziaływaniem środowiska przez maksymalnie długi okres i być odporna na czynniki zewnętrzne. Obecnie w Polsce są powszechnie wykonywane gzymsy z prefabrykowanych płyt z betonu polimerowego oraz z laminatu. W artykule wskazano na zagrożenia trwałości gzymsów. Udokumentowano je przykładami uszkodzeń gzymsów, które pojawiły się już po kilku latach eksploatacji mostów.
Słowa kluczowe: trwałość; gzyms; płyty gzymsowe.

Abstract. Cornices in bridges significantly affect the durability of the structure. For this reason, their proper construction is so important, as it should protect the span well against the negative effects of the environment for the longest possible period and be resistant to external factors. Currently, in Poland, cornices are commonly made with the use of prefabricated polymer concrete plates and laminate panels. The article indicates the threats to the durability of such cornices. These threats have been documented with examples of damage to this type of cornices, which appeared just after several years.
Keywords: durability; bridge cornice; cornice plates.

Literatura
[1] Czuchnicki A., J. Wasilkowski. 2017. „Gzymsy na obiektach mostowych”. Materiały Budowlane (536) 4: 64 ÷ 66.
[2] Jivan-Coteti, J. Kędzielska, T. Gajda, E. Chałakiewicz, M. Brenner. 2019. „Zasady oceny technicznej polimerobetonowych gzymsów mostowych i izolacjo-nawierzchni mostowych”. Materiały Budowlane (563) 7: 42 ÷ 43.
[3] Karpiński K., Arkadiusz Madaj. 2012. „Konstrukcja belek gzymsowych z wykorzystaniem prefabrykowanych płyt”. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (14).
[4] Katalog Detali Mostowych, Warszawa 2002.

Przyjęto do druku: 26.07.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 63-66 (spis treści >>)