logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Z mgr. inż. Grzegorzem Bajkiem, nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów, rozmawia Krystyna Wiśniewska

Krystyna Wiśniewska: Podczas XVII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Producentów Betonów, który odbył się 29września br., został Pan wybrany na Prezesa tej organizacji. Jakie funkcje pełnił Pan dotychczas w Stowarzyszeniu?

Grzegorz Bajek: Do Stowarzyszenia Producentów Betonów (SPB) wstąpiłem w 2008 r. Początkowo byłem członkiem Rady Sekcji Betonów, następnie zostałem wybrany w skład Rady Stowarzyszenia, a teraz obdarzono mnie zaufaniem i przez najbliższą kadencję będę pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Jest to dla mnie wyzwanie i zdaję sobie sprawę, że kierowanie organizacją działającą w obrębie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych od prawie 27 lat wymagać będzie ode mnie dużego zaangażowania.  

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 38 (spis treści >>)