logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Resistance to wear of synthetic surfaces for outdoor sports areas

mgr inż. Cezary Strąk, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
ORCID: 0000-0002-1932-1205
dr inż. Ewa Sudoł, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
ORCID:0000-0003-2902-0497

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.10.03
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Celem pracy było ustalenie odporności na zużycie syntetycznych nawierzchni sportowych w obiektach zewnętrznych. Przeprowadzono badania ścieralności trzech rodzajów nawierzchni – typu natrysk (SP), pełny EPDM oraz dwuwarstwowej (2S). Określono ubytek masy zarówno próbek sezonowanych w warunkach laboratoryjnych, jak i poddanych sztucznemu starzeniu polegającemu na działaniu wysokiej temperatury, w tym w środowisku wody, oraz cyklom zamrażania-rozmrażania. Wszystkie testowane rozwiązania wykazały dużą odporność na zużycie, przy czym najmniejszy ubytek masy odnotowano w przypadku nawierzchni typu SP. Nie zaobserwowano istotnego wpływu zadanych oddziaływań na rozpatrywaną właściwość.
Słowa kluczowe: zewnętrzne syntetyczne nawierzchnie sportowe; odporność na zużycie; ścieralność; sztuczne starzenie.

Abstract. The aim of the study was to determine the wear resistance of synthetic sports surfaces for outdoor areas. The abrasion resistance tests of three types of surface were carried out – spray type (SP), full EPDM and two-layer (2S). The weight loss was determined for both samples seasoned in laboratory conditions and those subjected to artificial aging involving the action of high temperature, including in the water environment and freeze-thaw cycles. All tested solutions showed high resistance to wear, with the smallest weight loss recorded for the SP surface. No significant influence of the given exposures on the considered property was observed.
Keywords: synthetic surfaces for outdoor sports areas; resistance to wear; abrasion; accelerated ageing.

Literatura
[1] IAAF Track Synthetic Surface Testing Specifications (MAR 2011), 2011.
[2] Katka tD. 2013.ErgonomıcSportSurfaces InTerms Of Lıfe-Long Sports. Life Sci. J. 10 (12s), 288 – 292.
[3] Piętka D. 2016. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[4] PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja.
[5] PN-EN ISO 5470-1:2017 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Urządzenie ścierające Tabera.
[6] Strąk C., M. Małek, M. Jackowski, E. Sudoł. 2021. „Safety comes first: novel Styrene Butadiene Rubber (SBR) and Ethylene PropyleneDieneMonomer (EPDM) surfaces as a response to sport injuries”. Materials, vol. 14, iss. 13, 3737, s. 1 – 17.
[7] Wachtendorf V., U. Kalbe, O. Krüger, N. Bandow. 2017. Influence of weathering on the leaching behaviour of zinc and PAH from synthetic sports surfaces. Polym. Test. 63, 621 – 631.
[8] Waldrop N. E. 2021.Assessment and Treatment of Sports Injuries to the First Metatarsophalangeal Joint, Foot Ankle Clinics, 26, 1, 1-12.

Przyjęto do druku: 27.09.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 28-30 (spis treści >>)