logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Lipiec br. był trzecim z kolei miesiącem zwiększenia sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wykonanej na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Wzrost, w porównaniu z lipcem 2020 r., wyniósł (w cenach stałych) 3,3%, wobec 4,5% przed miesiącem i spadku o 11,0% w lipcu ub. roku (tabela 1). Zwiększenie dotyczyło firm, których podstawowym rodzajem działalności są specjalistyczne roboty budowlane – o 17,1%oraz jednostek specjalizujących się w realizacji budynków – o 5,7%(przed rokiem spadek odpowiednio o 2,9% i o 7,5%).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2021, strona 91-92 (spis treści >>)