logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stopnie naukowe doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (informacje podane zostaną w następującym porządku:miejsce zatrudnienia; stopień nadany przez; tytuł osiągnięcia naukowego) dr hab. inż. Paweł Sikora, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ZachodniopomorskiUniwersytetTechnologiczny (ZUT); Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,ZUT; „Modyfikacja materiałowa kompozytów cementowych nanometrycznymi cząstkami”. Stopnie naukowe doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (informacje podane zostaną w następującym porządku: stopień nadany przez; tytuł rozprawy doktorskiej; promotor) dr inż. arch. Michał Dudkowski, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska; „Architekt RomualdMiller – życie i twórczość”; prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka; dr inż. arch. Michał Gołębiewski, Wydział Architektury, Politechnika ...

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 72-73 (spis treści >>)