logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Małgorzata Kowalska

Z raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że w czerwcu 2021 r. nastąpiło zwiększenie produkcji materiałów budowlanych w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, ale znaczne spowolnienie w porównaniu z poprzednim miesiącem br. Spośród 45 obserwowanych grup wyrobów produkcja 34 była większa niż w czerwcu 2020 r. (wmaju – w 36 większa niż w maju 2020 r.), natomiast zwiększyła się liczba grupowań z ujemną dynamiką produkcji z 9 w maju 2021 r. (w porównaniu z majem 2020 r.) do 11 w czerwcu 2021 r. (w porównaniu z czerwcem 2020 r.).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 62-64 (spis treści >>)