logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej; Lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
mgr inż. Małgorzata Głowacz, Instytut Techniki Budowlanej;Animator Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
mgr Roksana Pierwieniecka, Instytut Badań Edukacyjnych; Główny ekspert ds. walidacji, Zespół ds. Systemu Kwalifikacji

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Budownictwo w Polsce jest od wielu lat silnie rozwijającymsię sektoremi siłą napędową polskiej gospodarki. Dynamiczny rozwój i utrzymująca się dobra koniunktura, nawet w okresie pandemii, skutkuje od pewnego czasu brakami kadrowymi. Możliwymi rozwiązaniami tego problemu są import siły roboczej albo przekwalifikowanie się rodzimych pracowników. W obu tych przypadkach istotnym zagadnieniem jest właściwe potwierdzanie kompetencji pracowników, które umożliwiałoby optymalne wykorzystanie potencjału kadry i uzupełnianie ewentualnych braków w procesie dokształcania.

Literatura:
[1] Gmaj Iwona, Roksana Pierwieniecka, S. Sławiński,A. Leyk,M. Tauber, S.Walicka, M. Trepczyński. 2018. Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji. Warszawa. Wydawnictwo IBE, wyd. III.
[2] Gmaj Iwona. Prezentacja Działania IBE związane z wdrażaniem walidacji w ramach ZSK. 7. połączone spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr.Warszawa, ITB, 28 marca 2019 r.
[3] Pierwieniecka Roksana, Z. Cichowska. 2020. MBK. Praktyczny podręcznik dla doradców. Warszawa. Wydawnictwo IBE.
[4] Pierwieniecka Roksana. Prezentacja Założenia walidacji zgodne ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK). Możliwości, jakie daje Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Ustawa o ZSK) w zakresie walidacji i certyfikacja kompetencji cudzoziemców spoza UE, zatrudnionych w budownictwie. XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, 8 czerwca 2021 r. (spotkanie w trybie on-line).
[5] Sławiński S. 2018. Mała encyklopedia ZSK. Warszawa. Wydawnictwo IBE, wyd. II.
[6] Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 226).
[7] Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE. C 111 z 6 maja 2008 r., s. 1 – 7).
[8] Zalecenie Rady z 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.Urz. UE C 398 z 22 grudnia. 2012, s. 1–5)).
[9] Zalecenie Rady z 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE C 189 z 15 czerwca 2017 r., s. 15 – 28).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 59-61 (spis treści >>)