logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Dokumentowanie w projekcie zamierzonego odstąpienia, odstąpienie nieistotne

Jak wynika z art. 36a ust. 6 ustawy – Prawo budowlane kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje projektant. 

Cel stworzenia CEEB

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) była poprawa jakości powietrza, czyli likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, którą jest emisja substancji powodujących smog. 

Kiedy nie wpisujemy źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB?

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) gromadzi się dane dotyczące źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagających pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 58 (spis treści >>)