logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zostały opracowane kompozyty cementowe (beton i zaprawa cementowa) z dodatkiem odpadowych pyłów skalnych, np. pochodzenia bazaltowego. Pyły te są odpadem, który powstaje w kopalniach kruszywa podczas kruszenia skał oraz sortowania kruszyw mineralnych stosowanych m.in. do produkcji betonu. Podobne odpady pylaste wytwarzane są w procesie technologicznym produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej MMA.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 54 (spis treści >>)