logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Research of the influence of horizontal reinforcement of bed joints on compressive and shear strength of masonry made of AAC masonry units

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
mgr inż. Tomasz Połubiński, NOVA Sp. z o.o.
dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6382-1496

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.08.06
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule opisano badanie wpływu zbrojenia spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) zgodnie z wytycznymi odpowiednio normy europejskiej EN 1052- 1:2000 i amerykańskiejASTMES519-81. Zastosowano zbrojenie w postaci pasów siatki rozwijanej z rolki, składającej się z linek stalowych z osnową z włókna szklanego. Wpływ tego typu zbrojenia porównano również z wynikami badań ścian murowanych z ABK bez zbrojenia oraz wzmocnionych odpowiednio zbrojeniem kratownicowym i siatką syntetyczną.
Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy; wytrzymałość na ściskanie; wytrzymałość na ścinanie; zbrojenie spoin wspornych.

Abstract. This paper presents a research of influence of horizontal reinforcement on compressive and shear strength of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)masonry. Specimens were tested according to guidelines of EN1052-1:2000 andASTMES519-81 code in case of compression and shear test respectively. Reinforcement in the form of strips of mesh rolled out from a roll, consists of steel cords with an interwoven fiberglass rovingwas used.The influence of this type of reinforcement was also compared with the results of tests of AAC masonry walls without reinforcement, reinforced with truss type reinforcement and reinforced with synthetic mesh respectively.
Keywords: autoclaved aerated concrete; compressive strength; shear strength; reinforcement of support joints.

Literatura
[1] ASTME519-81 Standard TestMethod forDiagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[2] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian zABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Cz. 1”. Materiały Budowlane (553) 9: 75 – 77. DOI: 10.15199/33.2018.09.20.
[3] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Cz. 2”. Materiały Budowlane (554) 10: 118 – 120.DOI: 10.15199/33.2018.10.37.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński,Wojciech Mazur. 2020. „The Use of Non-Destructive Testing (NDT) to Detect Bed Joint Reinforcement in AAC Masonry”. Applied Sciences 10 (13): 4645. https://doi.org/10.3390/app10134645.
[5] EN 1052-1:2000 Methods of test for masonry. Determination of compressive strength.
[6] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2018. „Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ściskanie ścian z elementów murowych z ABK”. Materiały Budowlane (548) 4: 8 – 10. DOI: 10.15199/33.2018.05.24.
[7] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2018. „Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ścinanie ścian z elementów murowych z ABK”. Materiały Budowlane (549) 5: 77 – 79. DOI: 10.15199/33.2018.04.02.
[8] PN-EN 1996-1-1: Eurocod 6. Design of masonry structures. General rules for reinforced and unreinforced masonry structures.

Przyjęto do druku: 02.08.2021 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 48-50 (spis treści >>)